Skip to main content

Search

Kontinuerlig läkemedelsbehandling schizofreni

Kontinuerlig läkemedelsbehandling viktigt för patienter som lever med schizofreni

Schizofreni kan stjäla lyckan i vardagen, inte bara för dig som har sjukdomen, utan också för dina nära och kära. Därför är det viktigt att använda både kunskap och goda exempel för att ge möjlighet till ett innehållsrikt liv. Janssen har en gedigen historik av läkemedel inom schizofreni och psykossjukdomar.

Doktor Paul Janssen, som grundade företaget, har tillsammans med sina forskarteam utvecklat flera antipsykosläkemedel sedan 1958. Idén med våra senaste läkemedel är att du inte ska behöva tänka på din medicinering lika ofta, utan kunna ägna din tid och kraft åt dina mål i livet.

Idag finns valmöjligheten att ta sitt läkemedel varje dag, varje månad eller fyra gånger om året. Med dessa alternativ vill vi på Janssen tillsammans med andra goda krafter hjälpa dig som lever med schizofreni.

 

Flowers

Är det möjligt att förbättra vården för schizofreni och samtidigt frigöra resurser inom psykiatrin?

En broschyr om schizofreni och hur man genom kontinuerlig läkemedelsbehandling skapar förutsättningar för att få en så god funktion i livet som möjligt. 

LADDA NER BROSCHYR

Läs mer om Schizofreni