Skip to main content

Search

Kraftsamling psykisk hälsa

Kraftsamlingen är som en folkrörelse för psykisk hälsa

INTERVJU MED ING-MARIE WIESELGREN (SKR)

Sedan tidigt 90-tal har förekomsten av psykisk ohälsa ökat i Sverige och idag söker fler än någonsin hjälp för psykisk ohälsa av olika slag. Med anledning av denna utveckling har Sveriges Kommuner och Regioner tagit initiativ till en kraftsamling för ett långsiktigt arbete för en förbättrad psykisk hälsa.

Under våren 2019 konstaterade socialminister Lena Hallengren att en av samhällets viktigaste utmaningar är att bryta den psykiska ohälsan och att det är ett arbete som kräver samverkan mellan flera olika samhällsaktörer. Detta är något som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tagit fasta på och under hösten tog man initiativ till en nationell kraftsamling för psykisk hälsa under ledning av projektchef Ing-Marie Wieselgren.

- Initiativet till kraftsamlingen bygger på insikten om att de långa köerna inom psykiatrin inte kan lösas enbart med hjälp av hälso- och sjukvården. Samhällets olika aktörer måste komma in och förebygga psykisk ohälsa i ett tidigt skede genom insatser som till exempel gör att fler klarar skolan, kommer i jobb eller på annat sätt får en meningsfull tillvaro, berättar Ing-Marie Wieselgren.

Under hösten har både fysiska och digitala träffar arrangerats som bland annat generat i en sammanställning av 300 inspirerande idéer och pågående utvecklingsarbeten. Totalt har fler än 160 organisationer medverkat i Kraftsamlingens aktiviteter vilket Ing-Marie är väldigt glad över.

- Det är häftigt att se en så stor uppslutning och alla projekt som pågår på olika nivåer. Att se deltagarnas engagemang ger mig kraft. 

 Hon är samtidigt tydlig med att poängtera att det inte är SKR:s kraftsamling utan samhällets.

- Kraftsamlingen ska ses som en samlande arena där såväl offentliga och privata aktörer som privatpersoner välkomnas att delta på sitt eget mandat. De insatser som Kraftsamlingen bidrar till är helt beroende av vad deltagarna är beredda att göra. Det är som en folkrörelse, konstaterar Ing-Marie.

Höstens träffar är en del av ett långsiktigt arbete med målsättningen att få till att 10-årsplan som kan ligga till grund för ett gemensamt, tvärsektoriellt arbete på nationell och lokal nivå.

Är du intresserad av att delta i Kraftsamlingen? Håll utkik på www.skr.se/kraftsamling för inbjudningar till kommande aktivitieter.

Foto: Thomas Henriksson