Skip to main content

Search

Kulturförändring krävs inom vården | Janssen i Almedalen

"Om vi stärker patientens ställning, så stärker vi också vården"
Återinför patientansvarig läkare, ändra patientlagstiftningen och inför sanktioner om patienträttigheter inte följs. Det var några av de synpunkter som lyftes fram på ett seminarium måndagen den 3 juli om patientinflytande under politikerveckan i Almedalen ”Behandlingsbeslut – efter patientens behov eller på verksamhetens villkor?”. Seminariet anordnas av Janssen och Johnson & Johnson Medical Devices och medverkade gjorde patientföreträdare, politiker och sjukvårdsansvariga.

Ett av flera skäl till att frågan om ökat patientinflytande diskuteras just nu är att myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Vårdanalys, i en rapport slagit fast att patientens ställning inte har förbättras.

Dag Larsson (S), oppositionslandstingsråd Stockholms läns landsting, höll visserligen med om att patientlagstiftningen är tandlös men argumenterade för att det som egentligen krävs är en ”kulturförändring inom vården”.

”Patientlagen fungerar inte som den var tänkt. Folk är inte dumma – det är snarare fel på systemet än på enskilda individer. Det behövs en fast vårdkontakt och personligt ansvarstagande”, sade Dag Larsson.

Utgå från patient och inte profession
Britta Wallgren, VD Capio Sverige, menade på seminariet att vi har ett system som utgår från professionen och inte patienten. Hon berättade att Capio arbetar med ett tankesätt som istället börjar med patienten. Vi ska göra rätt saker vid rätt tid, arbeta evidensbaserat, sätta mål när det till exempel gäller patientens hälsa, bemötande och tillgänglighet, förklarade Britta Wallgren.

”Vi är på en resa i vården. Traditionellt så har vi arbetat inifrån och ut, men nu gör vi tvärtom. Det är ett långsiktigt arbete att vända detta”, fortsatte Britta Wallgren.

Britta Wallgren argumenterade också för att en välinformerad patient följer ordinationer bättre.

”Då blir det bra för patienten och även för vården. Det är också viktigt att veta vem som gör vad i ett team. Vad kan patient göra – det är ett måste att patienten rätt förutsättningar”, sade Britta Wallgren.

”Patientlagen måste bli tydligare. Vi behöver ändra på perspektivet och börjar utifrån och gå in. Dagens sjukvårdssystem är supertrögt och konservativt. Som ledare för en stor vårdkoncern måste du sätta tydliga mål, arbeta med uppföljning som både handlar om tillgänglighet och kvalitet. Det lokala ledarskapet är självklart också viktigt”, menade Britta Wallgren.

Måste vara min egen läkare
Ellen Söderlund från föreningen Unga Magar vittnade på seminariet om hur jobbigt det är att vara patient med sjukdomen ulcerös kolit samt besvär från flera andra organ. Hennes berättelse var både skakande och berörande, enligt flera andra seminariedeltagare. Ellen berättade att mötet med sjukvården kännetecknades av många inblandade läkare som inte kommunicerade med varandra och än mindre med Ellen.

”Jag hade önskat att läkarna hade frågat mig om vad som funkade för mig. Om man inte förklarar kan man heller inte förstå. Under en period kände jag att jag var tvungen att vara min egen läkare”, berättade Ellen.

Det måste vara lättare att få kontakt med sin läkare eller kontaktsjuksköterska – så att man slipper berätta sin livshistoria varje gång. Det måste också upprättas tydliga behandlingsplaner som följs upp”, efterfrågade Ellen.

Patient budbärare i vården
En annan aspekt på att vården behöver omorganiseras är att multisjuka och kroniska patienter har ett tufft jobb att vara sjuka. Inger Ros, Ordförande i Riksförbundet Hjärtlung, menade att kroniskt sjuka patienter ofta får rollen som budbärare i vården. Det är ingen som har ett helhetsperspektiv och allting utgår från en diagnos och inte från det som är friskt.

”Jag är övertygad om vi stärker patientens ställning, så stärker vi också vården. Efter det här seminariet kommer jag att fortsätta säkerställa att patienten är en resurs och inte en kostnad. Det är också viktigt att inte se kostnaderna i stuprör. Vi måste använda våra resurser på ett bättre sätt”, sade Inger Ros.

”Vi som står här i Almedalen är starka – vi kan tala för oss. De kan inte de som är svaga och därför måste det till en kulturförändring”, avslutade Inger Ros.

Återinför patientansvarig läkare
Regeringens nationella samordnare för Life science var under seminariet mycket tydlig med att patientlagstiftningen i sin nuvarande utformning inte fungerar.

”Lagstiftning som saknar sanktioner blir fritt valt arbete. Jag vill att dessutom att vi återinför patientansvarig läkare - man kan inte lägga ansvar på en organisation”, sade Anders Lönnberg.

Förbättringar behövs
Janssen och Johnson & Johnson MD anser att patienternas ställning i hälso- och sjukvården bör stärkas ytterligar och ökade ansträngningar behövs:

- Patienten behöver involveras tydligare och ta en mer aktiv roll i den egna behandlingen.
- Patienten bör få ett större ansvar i uppföljning och utvärdering av behandlingsresultat genom återrapportering av upplevd hälsa och livskvalitet.
- Patientorganisationer behöver driva frågan om patienters rättigheter ännu tydligare. Det kan till exempel handa om ökad samverkan mellan myndigheter och beslutfattare på alla nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet i alla delar av landet.

Se videoklipp med några medverkanden:
Dag Larsson (S), SLL
Inger Ros, Ordf. Riksförbundet Hjärtlung
Britta Wallgren, VD Capio Sverige