Skip to main content

Search

Läkare driver vård framåt på Janssen

På Janssen finns flera karriärmöjligheter för läkare som vill vara med om att utveckla framtidens läkemedel. Vi intervjuar Stefan Lindbäck, tidigare infektionsläkare på Roslagstulls och Huddinge sjukhus i Stockholm, som började sin karriär på Janssen för 10 år sedan för att bygga upp HIV-terapiområdet. Det här är hans resa. På Bild: Stefan Lindbäck

Janssen är ett av världens ledande forskande läkemedelsföretag. Här finns flera karriärmöjligheter för läkare som vill vara med om att utveckla framtidens läkemedel i en vetenskaplig miljö med patienten i fokus.

–Läkemedelsindustrin har genomgått en snabb förändring. Idag ligger tyngdpunkten på att lyssna till de medicinska behov som föreligger och att medverka till att lösa dessa i tätt samarbete med sjukvården. I detta arbete är det en väldig fördel att vara medicinare, berättar Stefan Lindbäck, Senior Medical Advisor Infectious Diseases på Janssen i Norden.

Påverka behandlingar

Stefan Lindbäck har en bakgrund som infektionsläkare på Roslagstulls och Huddinge sjukhus i Stockholm , Sverige, där han under många år arbetade med HIV-patienter. För tio år sedan erbjöds han möjlighet att bygga upp HIV-terapiområdet på Janssen. Han såg det som en chans att utveckla sina kunskaper och påverka framtida behandlingar.

- Under åren har jag sett en makalös utveckling av terapimöjligheter. Vi har gått från en hundraprocentig dödlighet i HIV till cirka en procent. HIV är bara en av de infektionssjukdomar som har revolutionerats av nya läkemedel. Hepatit C är en annan sjukdom, där nya direktverkande antivirala medel radikalt har förbättrat möjligheten till bot och nu ser vi även stora framsteg inom tuberkulosbehandling. Det är oerhört spännande att få vara en del av dessa framsteg, säger han.

Många roller

När Stefan Lindbäck började på Janssen, som företagets första medicinske rådgivare, var det få läkare som arbetade inom läkemedelsindustrin. Idag har läkare och forskare många olika roller inom industrin och det finns ett stort behov av medicinskt kompetent personal. Inte minst på Janssen – som håller en hög vetenskaplig profil med komplicerade och innovativa terapier – finns en rad olika karriärmöjligheter för läkare. De kan exempelvis arbeta med forskning och kliniska prövningar, som rådgivare eller jobba mot myndigheter med information, regulatoriska texter och dokumentation. Eftersom Janssen är ett globalt företag, med verksamhet över hela världen, finns även möjlighet till internationella uppdrag.

–En viktig funktion för läkaren är att vara en vetenskaplig och medicinsk motpart för vården och myndigheter att diskutera och samarbeta med för att driva vården framåt, säger Kristina Sandström, medicinsk direktör på Janssen, med en bakgrund som forskare.

Patient i fokus

Den gemensamma nämnaren för alla uppdrag på Janssen är att det alltid är patienten som är i fokus.

–Hos Janssen finns en uttalad ambition att sätta patienten i första rummet. För läkare innebär det en möjlighet att bidra med sin medicinska expertis på ett patientnära sätt, säger Kristina Sandström.

På Janssen finns karriärmöjligheter för såväl disputerade läkare som för läkare utan forskningsbakgrund. Det är en fördel att ha specialistkompetens eller erfarenhet av det medicinska område man ska arbeta inom, men det viktiga är den breda medicinska kompetens som läkarexamen ger, framhåller Kristina Sandström.

–Om du som läkare är öppen och nyfiken och tycker att det är spännande att arbeta med medicin och vetenskap på ett lite annat sätt och inom en organisation som skiljer sig från sjukvården, då finns stora möjligheter på Janssen. Här får du vara en del av en mycket snabb utveckling och vara med och utveckla nya behandlingar och skapa framtidens vård.

Källa: Framtidens Karriär – Läkare