Skip to main content

Search

Läkemedelsmarknaden rapporterar om Janssen

Artikeln nedan har tidigare publicerats i nyhetsbrevet Läkemedelsmarknaden (27 juni 2017). Läkamedelsmarknaden är en oberoende business-to-business-publikation som bevakar läkemedelsmedel och andra delar av life science. För mer information, gå till http://www.svenskanyhetsbrev.se/Lakemedelsmarknaden/
Läkemedelsmarknaden rapporterar om Janssen

 

Janssen satsar på att få in tidiga kliniska prövningar till Sverige. Dessutom hoppas bolaget kunna samarbeta med fler kliniker om studier på barn, enligt Kristina Sandström, medicinsk direktör på Janssen.

Janssen har fördubblat antalet kliniska prövningar i Sverige de senaste två åren, till 47 i november 2016, från 23 i november 2014. Därmed utgör Janssens kliniska prövningar cirka 10 procent av det totala antalet i landet.

Bakgrunden till ökningen är att bolaget har valt att fokusera sina kliniska prövningar till ett mindre antal länder, däribland Sverige.

– Den främsta anledningen till att Sverige är ett av Janssens fokusländer är att det här finns en lång tradition av att bedriva kliniska prövningar med hög kvalitet. De senaste åren har Sverige och övriga Norden fått en viss konkurrens av länder där prisbilden är lägre. Men det finns faktorer som är till Sveriges fördel. Det handlar om att leverera det som är utlovat, att göra en god bedömning av patienter, och att det finns registerdata att tillgå som inte finns på många andra håll i världen, säger Kristina Sandström, medicinsk direktör på Janssen, till nyhetsbrevet Läkemedelsmarknaden.

Hon nämner också att det finns många skickliga kliniker och att det byggs upp fler och fler forskningscentrum som enbart ägnar sig åt att bedriva studier, till exempel Karolinska trial alliance.

– Vi vill att den kliniska prövningen ska vara en integrerad del av den samverkan som vi har med hälso- och sjukvården. Vi har också många aktiviteter inom registerforskning. För oss hänger detta tätt ihop; data som vi genererar ska både komma sjukvården, samhället och företaget till godo. Målet är att koppla ihop det stora forskningsbolaget och de forskningsmiljöer som finns i Sverige och Norden, säger Kristina Sandström.

Janssen har kliniska studier i Sverige inom alla sina fokusområden och inom alla faser.

– Just nu satsar vi hårt på att få in tidiga prövningar. Dessutom behöver vi göra fler studier på barn i Sverige Detta är ett oprövat område där forskningen behöver utvecklas och Janssen har i dag ett par studier med ett tiotal sajter i Norden. Vi hoppas kunna intressera fler kliniker, säger Kristina Sandström.

Terapiområdena i Janssens portfölj är onkologi, neurologi, kardiovaskulär, immunologi och infektionssjukdomar.