Skip to main content

Search

Lilla Almedalen - Arena tillsammans

Lilla Almedalen:
Arena tillsammans

På grund av den rådande situationen med COVID-19 blir det tyvärr inget vanligt ”Inför Almedalen” denna sommar.  Istället anordnar Stiftelsen Leading Health Care och LIF – de forskande läkemedelsföretagen ett digital Lilla Almedalen. Janssen är en stolt samarbetspartner till detta möte som är öppet för alla som vill vara med och diskutera framtidens hälsa, vård och omsorg.

Se mer information nedan eller läs den fullständiga inbjudan här.

Lilla Almedalen:
Arena tillsammans

Stiftelsen Leading Health Care och LIF – de forskande läkemedelsföretagen Coronaanpassar vårt traditionella ”Inför Almedalen”-möte med att genomföra ett digitalt Lilla Almedalen.

När? Tisdag den 23 juni kl. 15.00-17.00.
Var? Följ länken: http://leadinghealthcare.se/kalender/partnermote-infor-almedalen/
Anmälan? Ingen anmälan behövs. Använd länken ovan för att komma in till mötet.
Chattfunktionen kommer att göra dialog möjlig hela seminariet.

OMSTÄLLNING I CORONAS FOTSPÅR
Nära, Tidig, Olik, Mellan. Det är teman som vi hade tänkt ha måndag till torsdag i Visby. Vi plockar nu några russin ur kakan och bjuder in sjukvårdspolitiker från riksdagspartierna att ställa frågor kring dessa teman och hur de relaterar till framtidens hälsa, vård och omsorg. Förstås tiltat – eller accentuerat? – av den pandemi och dess överväldigande återverkningar på såväl samhället i allmänhet som vården och omsorgen i synnerhet.

Du träffar bland andra Inger Ros från Riksförbundet HjärtLung, Anders Blanck från LIF och Hans Winberg från LHC. Acko Ankarberg Johansson ordförande Socialutskottet (KD), Karin Rågsjö ledamot Socialutskottet (V), Lina Nordqvist, ledamot i Socialutskottet (L), Marie Morell, ordförande i Hälso- och sjukvårdsdelegationen SKR (M) och Malena Ranch. Regionråd Uppsala (MP).

Partners i Arena Tillsammans:
Takeda, Naturvetarna, Reumatikerförbundet, Fysioterapeuterna, Min Doktor, Swedish Medtech, Nätverket mot cancer, Riksförbundet HjärtLung, Janssen, DiOS, Sällsynta diagnoser, Vårdförbundet, Neuroförbundet, Sveriges Företagshälsor, LIF – de forskande läkemedelsföretagen.