Skip to main content

Search

medicinska genombrott

Våra Genombrott

Cancerområden som vi arbetar inom är bland annat prostatacancer, olika typer av blodcancer (multipelt myelom och kronisk lymfatisk leukemi) samt lungcancer.

Janssen har ett antal immunonkologiska substanser under utveckling, bland annat åtta under klinisk utveckling och ytterligare sju under preklinisk utveckling. Immunonkologi är ett oerhört lovande forskningsområde som undersöker hur immunsystemet identifierar tumörer och hur man får det att angripa dem. Många av substanserna i vår immunonkologiska pipeline är resultatet av samarbetsavtal med externa aktörer.

Med ett antal regulatoriska godkännanden, flera ansökningar för nya läkemedel och nya läkemedel som beviljats ”genombrottsstatus” av FDA, känner vi oss allt säkrare på våra förväntningar om att kunna lämna in ansökningar för 10 nya läkemedel mellan 2015 och 2019.

Länkar till ytterligare information:

Våra genombrott

Janssen toppar IDEA Pharma´s Productive Innovation Index för tredje året i rad

“We’re striving to change expectations of what a cancer diagnosis means. Together with our partners, we are focused on delivering solutions that make a positive impact on people’s health.”

Jane Griffiths

Ph.D. COMPANY GROUP CHAIRMAN, EMEA