Skip to main content

Search

Möt Eva Adås

I en kort intervju berättar Eva Adås, chef för Clinial Operations Nordic, varför hon vill se en fortsatt investering i klinisk forskning. Janssen har idag nära 50 kliniska prövningar i Sverige med cirka 600 patienter inblandade.

 

Under hela mitt yrkesliv har jag velat vara i miljöer där människor drivs av att kunna hjälpa och bota andra.

Möt Eva Adås
Eva Adås pratar snabbt och engagerat. Som chef för Clinical Operations i Norden har hon en nyckelroll på Janssen. Att arbeta med studier som bidrar till bättre behandling och mer effektiva produkter är en stark drivkraft för henne.

- Under hela mitt yrkesliv har jag velat vara i miljöer där människor drivs av att kunna hjälpa och bota andra. Att med egna ögon se hur en ny typ av behandling verkligen kan vara till stor nytta för någon som behöver den är väldigt starkt, säger Eva.

Som liten blev Eva diagnostiserad med svår astma. Möjligheten att få tillgång till ett nytt läkemedel förändrade hennes situation. Det är en av anledningarna till att hon senare i livet började arbeta med klinisk forskning.

- Jag vill kunna ge tillbaka till människor som är i en liknande situation som jag var. Tyvärr ser vi ett skifte när det gäller var i världen det görs investeringar i klinisk forskning. Om vi vill att Norden som region ska ha tillgång till nya innovationer och behandlingsalternativ måste den kliniska forskningen också placeras lokalt.

Sverige var länge en stormakt inom kliniska prövningar, men under de senaste 15-20 åren har pendeln svängt. Idag ser vi minskat antal studier både i Sverige och övriga Norden.

- Janssen är ett av företagen som går emot strömmen och fortsätter investera i klinisk forskning i regionen.

- Janssen är ett av företagen som går emot strömmen och fortsätter investera i klinisk forskning i regionen. Vi arbetar aktivt för att expandera våra studier både i Danmark och Sverige med speciellt fokus på fas 1. I Norden finns det unika hälsoregister och en välutbyggd infrastruktur, det är väldigt attraktivt ur forskningssynpunkt.

Men visst finns det också många utmaningar. Med sin tidigare bakgrund inom den svenska sjukvården vet Eva Adås av erfarenhet hur svårt det kan vara att få tiden att gå ihop.

- Vi ser att det finns ett intresse både hos patienter och sjukvårdspersonal, speciellt i Sverige, för att delta i klinisk forskning. Men brist på resurser gör att många tackar nej. Som företag har vi en skyldighet att hitta nya sätt att hjälpa och att driva på beslutsfattare så att rätt förutsättningar finns för att vi ska kunna fortsätta investera i landet.

Förutom tillgång till nya läkemedel är patientsäkerheten ett ämne som Eva brinner för.

- För mig är det en självklarhet att patienten känner sig trygg i varje moment under pågående studier. Jag är tacksam för de regelverk och processer vi har att förhålla oss till, och att arbeta för ett företag som lever efter ett credo där patienterna alltid går först. Det gör mig trygg i min roll att driva den kliniska forskningen framåt.