Skip to main content

Search

Multipelt myelom

Multipelt myelom

Multipelt myelom är en cancersjukdom som uppstår i benmärgen. I benmärgen produceras en typ av vita blodkroppar som kallas för plasmaceller och det är när dessa omvandlas till tumörceller och börjar dela sig okontrollerat som sjukdomen uppstår. Höga kalciumnivåer, nedsatt njurfunktion samt nedbrytning av skelettet är typiska symptom på det växande antalet onormala plasmaceller.1

Idag lever ungefär 8 000 personer i Norden med multipelt myelom och nästan 2 000 personer nydiagnosticeras varje år.2 I Sverige drabbas ungefär 500 personer årligen av sjukdomen.1,2 Multipelt myelom är en obotlig sjukdom, men prognosen har väsentligen förbättras under det senaste decenniet främst tack vare nya behandlingsmetoder.1

Målet med behandlingarna är att förlänga livet för den drabbade, vilket man gör genom att stabilisera sjukdomen så långt som möjligt.3 Nuvarande behandlingsmetoder inkluderar benmärgstransplantation samt olika kombinationer av kemoterapi och immunterapi. Flera nya behandlingar är under utveckling i kliniska studier och kommer i framtiden att bli viktiga komplement till existerande behandlingsalternativ.

Referenser:
1. Cancerfonden (2015) Myelom (Elektronisk) <https://www.cancerfonden.se/om-cancer/myelom> Hämtad: nov 2015
2. Nordcan (2013) Faktablad Cancerstatistik – Nordiska länderna, Multipelt Myelom (Elektronisk)
Tillgänglig:< http://www-dep.iarc.fr/NORDCAN/SW/frame.asp> Hämtad: nov 2015.
3. Multipelt Myelom (2014) Multipelt Myelom (Elektronisk) < http://www.mm-info.se/Multipelt_myelom> Hämtad: nov 2015
Länkar till ytterligare information:

Blodcancerförbundet

1177 Vårdguiden