Skip to main content

Search

nya medicinska innovationer

Så kan Sverige bli en testmarknad för nya medicinska innovationer
För oss som verkar i läkemedelsindustrin och på den globala marknaden är det uppenbart att Sveriges främsta konkurrensfördel som life science-nation ligger i landets unika dataregister. Rätt använt kan dessa göra Sverige till Europas ledande testmarknad för nya medicinska innovationer. Det kräver dock att staten tar ansvar för nationell samordning av data för forskning och att de innovationer som ska studeras faktiskt introduceras i vården.

Sverige har ett gott internationellt renommé. Högkvalitativ forskning, världsledande vårdresultat, framgångsrika life science-företag och Nobelpriset har satt Sverige på världskartan. Men för att attrahera framtida investeringar måste Sverige erbjuda något nytt. Och är som ett litet land måste Sverige erbjuda något unikt. I modern läkemedelsforskning är avancerad dataanalys viktigt och Sveriges biobanker, vårddata och personnummer kan erbjuda genuint unika forskningsmöjligheter.

Det är anledningen till att Janssen, och flera av våra globala branschkollegor, ser och redan i dag investerar i denna forskningspotential i Sverige. Med svensk data adderas ett unikt extra lager till medicinska studier som gör det möjligt att dra mer djupgående och mångfacetterade slutsatser kring sjukdomsförlopp och behandlingar. Detta är enbart möjligt på ett fåtal platser i världen och kan göra Sverige till internationellt attraktiv testmarknad för nya medicinska innovationer. Men det gäller att agera snabbt då flera andra nationer flytta fram sina positioner på området.

För att realisera potentialen krävs att staten tar ansvar för att möjliggöra dataforskning och introduktion av de nya innovationer som ska studeras. Det pågår flera positiva processer för att standardisera och samordna datan. Vi ser dock fortsatt stora utmaningar och orealiserad potential. Datan behöver vara enhetlig och registren sammankopplade och enkla för industrin att ta del av. Det är också viktigt att registren täcker vårdens sjukhusprodukter i likhet med Socialstyrelsens läkemedelsregister.

Vi föreslår att staten tar ansvar för standardisering, samordning och att skapa en portal där landets data samlas och görs lättåtkomligt för alla aktörer. Detta är grunden för att erbjuda unika testmöjligheter. För att verkligen positionera sig som testmarknad behöver Sverige även säkerställa att de innovationer som ska studeras också introduceras i vården. Med målet att bli en testmarknad bör introduktion av nya innovationer ses som en investering. Vi tror inte att enskilda landsting kan bära det ansvaret.

Vårt förslag är att staten inför ett introduktionsprogram för innovativa behandlingar med högt medicinskt värde. Programmets syfte är att attrahera tester som blir normerande för den europeiska marknaden. Förslagsvis sker det under en tidsperiod på två år då behandlingen utvärderas och den medicinska nyttan samt lämplig ersättning preciseras. Detta skulle alltså bli en investering från staten till nytta för patienter och sjukvård, och som delvis finansieras genom industrins investeringar i dessa tester.

Ett gemensamt register för alla sjukhusläkemedel borde med relativt små medel kunna upprättas, för att i ett första steg åtminstone kunna följa upp behandlingslängd för olika sjukhusläkemedel. Vi ser fram emot ett tydligt statligt direktiv för att denna konstruktion inom kort ska se dagens ljus.
 

Anna Käll, public affairs lead, Sverige