Skip to main content

Search

Innovation, forskning och utveckling

Innovation, forskning och utveckling

Janssen är en del av Johnson & Johnson-koncernen med en lång forskningstradition inom utveckling av läkemedel. Viktiga terapiområden är bland annat sjukdomar som påverkar centrala nervsystemet, cancersjukdomar, immunologi, och infektionssjukdomar.

Flera av våra läkemedel finns med på WHOs lista över basläkemedel, vilka har ett stort värde för samhället. Vår strävan är att fortsätta spela en central roll när det kommer till att lösa viktiga medicinska behov och vi ser samarbeten med företag och forskare som en vital del i vårt arbete. För att utveckla nya innovativa behandlingsmetoder tar vi tillvara på den bästa kompetensen inom forskning. Vi engagerar oss i vetenskapliga uppdrag både globalt och lokalt, samt deltar i forsknings- och utvecklingsnätverk för att skapa förutsättningar för lokalt entreprenörskap.

Två viktiga samarbeten har etablerats för att komma närmare de Nordiska Life Science-nätverken. Det första samarbetet är mellan Johnson & Johnson Innovation och Karolinska Institutet Holding AB och syftar till att snabba på lovande vetenskap och att stödja nya Life science-företag med coachning, finansiering och expertis. Det andra samarbetet är mellan Janssen global och Karolinska Institutet i Stockholm, Sverige. Ett samarbete som fokuserar på att ta tillvara på den nordiska traditionen inom registerforskning och utforskar nya sätt att analysera data för att mäta resultat och identifiera lösningar till framtida behandlingsformer.

Janssen är idag ett globalt växande läkemedelsföretag och har en pipeline, fördelat på ett flertal terapiområden, som är ledande inom läkemedelsindustrin.

"There are still many diseases for which there is no cure, and effective drugs must be found. Although we have contributed to the solutions for some of these problems, we will continue our research efforts, because so much more needs to be done"

Dr. Paul Janssen