Skip to main content

Search

Patientkontrakt för en mer informerad och involverad patient

Anders Henriksson (S), ordförande i landstingsstyrelsen i Kalmar län om patientkontrakt

För att öka samordningen av vård, förkorta behandlingstiden och göra patienter mer involverade i och informerade om sin vård har regeringen beslutat att lägga 15 miljoner kronor på en pilotverksamhet med patientkontrakt. Vi intervjuar Anders Henriksson (S), ordförande i landstingsstyrelsen i Kalmar län, som förklarar hur satsningen funkar. På bild: Anders Henriksson.

Hur kommer pilotverksamheten att gå till?
Landstinget i Kalmar är ett av tre utvalda landsting/regioner i landet där försök med patientkontrakt införs redan 2017. De andra två är Region Halland och Region Norrbotten.

Målet med projektet patientkontrakt är att detta koncept ska skapa en interaktiv plan för inplanerade vård- och omsorgsinsatser. Den ska även säkerställa att tiden för vård och behandling beslutats i överenskommelse med patienten, detta utifrån hens behov.

Det är viktigt att bidra till att säkerställa att alla patienter får den vård de har behov till inom en rimlig tid. Det får aldrig bli en fråga om patientens egen förmåga att själv ta kontakt med och samordna vårdinsatser inom hälso- och sjukvården. Projektet ska utveckla och pröva modeller innefattande patientkontrakt som ett sätt att komplettera dagens vårdgaranti och stärka patientens ställning.

På vilket sätt kommer detta system göra det bättre för patienterna?
Piloten ska syfta till en mer tillgänglig och samordnad vård genom att utveckla utformning av samt innehåll i patientkontraktet. Syftet är även att skapa en mer tillgänglig och samordnad vård och omsorg för patienten genom att utveckla koncept för patientkontrakt. Främst ska detta arbete riktas mot patienter med komplexa vårdbehov och många vårdkontakter.

En sammanhållen vård och omsorg där en trygg patient har översikt över överenskomna datum för vårdinsatser och där hen kan följa vårdinsatserna steg för steg kommer bli en stor utveckling av den svenska sjukvården. Patienten ska även ha klart för sig var man kan vända sig med frågor om de inplanerade vårdinsatserna och där kedjan som utgår från patientens behov framstår som logisk.

Patienternas involvering, men för vem?
I första hand riktar sig piloten till patienter med komplexa vårdbehov och många vårdkontakter.

Detta är ett utdrag från Janssens nyhetsbrev (29/6) som skickas ut till politiker och beslutsfattare var 4:e månad. Janssens nyhetsbrev fokuserar på patienter, innovationer och möjligheter. Vill du veta mer? Kontakta Anna Käll, Public Affairs Lead på Janssen Sverige