Skip to main content

Search

piller och politik

Ny podcast: Piller och politik.
Avsnitt 1: Vad händer efter covid-19?
Hälso- och sjukvårdens prioritet under covid-19 har varit självklar, att rädda liv. Men vad händer efter att krisen har lagt sig? Och hur kommer läkemedelsindustrin med företag som Janssen att möta upp behovet av att hitta ett vaccin eller annan behandling mot covid-19? Detta diskuterades under premiäravsnittet av Piller & politik.

Gäst var Martin Johansson, medicinsk chef, på Janssen och för honom kommer samarbete vara en viktig hörnsten i ett post covid-19 samhälle.

- Jag tror att vi behöver ingå partnerskap med hälso- och sjukvården för att på bästa sätt komma tillbaka till ett nytt normalläge. Här kommer vi fortsatt sträva efter lyhördhet vad gäller information, kunskap och nya sätt att kommunicera genom exempelvis digitala möten.

Ett problem under krisen har varit att patienter inte velat uppsöka vård vilket har lett till ett uppdämt vårdbehov med planerade besök och behandlingar som ställts in. Martin spår en påfrestande höst men också att krisen på sikt kan generera nya behandlingsalternativ.

- Jag tror att covid-19 skyndat på omställningen vad gäller digitala doktorer och hemleverans av läkemedel. På längre sikt tror jag att vi kommer se läkemedelsalternativ som kan tas hemma så att patienterna slipper åka in till sjukhuset för att göra en infusion till exempel.

Något som stått högt på agendan under de senaste månaderna är frågan om när ett vaccin mot covid-19 kan bli tillgängligt. Janssen är ett av läkemedelsbolagen som har en vaccinkandidat.

- Vi har haft aktiv forskning på en vaccinkandidat nu under våren och vi hoppas kunna starta kliniska prövningar redan i juli, avslutar Martin.

Vill du läsa mer om aktuella vaccinkandidater för covid-19 hänvisar vi till LIF:s hemsida. Klicka här för att komma dit.

Piller & politik är tillbaka efter semestern och då kommer vi att belysa psykisk ohälsa i samband med en pandemi.

Podcast av Janssen