Skip to main content

Search

Välkommen till Janssen Health Policy Center

Välkommen till Janssen Health Policy Center

I Janssen Health Policy Center berör vi olika policyrelaterade frågor. Här hittar du information om allmänna sjukvårdsrelaterade frågor och mer specifika ämnen relaterade till olika terapiområden.

Ett hållbart förhållningssätt till depression: från ord till handling

Rapporten ”Ett hållbart förhållningssätt till depression: från ord till handling” presenterades vid ett möte med Europaparlamentets intressegrupp för psykisk hälsa, välbefinnande och hjärnsjukdomar den 5 december 2018 i samarbete mellan de nio initiativtagarna bakom rapporten. Rapporten har finansierats av Janssen. 

Ladda ner hela rapporten

Läs mer

The Prostate Cancer: Living, not Just Surviving
The Prostate Cancer: Living, not Just Surviving

«The Prostate Cancer: Living, not Just Surviving» är en rapport som har tagits fram av Janssen EMEA i samarbete med flera europeiska patientföreningar för personer med prostatacancer, och som lyfter fram resultat från en paneuropeisk undersökning bland prostatacancerpatienter, vårdgivare och sjukvårdspersonal.

Rapporten efterlyser ett större fokus på livskvaliteten för män som lever med prostatacancer i Europa. Den ger en inblick i de känslomässiga, sociala och fysiska svårigheter som drabbar prostatacancerpatienter, deras vårdgivare och familjer, och syftar till att öka medvetandet om behovet av att förbättra livskvaliteten för dem som drabbas av sjukdomen. Rapporten är på engelska. Läs mer. 

 

 

”Investing in the future of health”
Investing in the future of health

«Investing in the future of health» är en interaktiv infografik över det nuvarande investeringslandskapet där läkemedelsforskningen och -utvecklingen sker. Ökande sjukvårdskostnader och växande patientantal innebär en utmaning för det nuvarande sjukvårdssystemet när det gäller hur det bekostas, hur tillgängligt det är för patienterna samt hur innovationer belönas.

Infografiken nedan vägleder dig genom en forsknings- och faktabaserad storyline som visar att investeringar i sjukvårdsforskningen kan löna sig i framtiden. För att det ska ske måste emellertid vissa politiska villkor uppfyllas. Datan omfattar individuella EU-länder respektive hela EU samt jämförelsedata från USA. Rapporten är på engelska. Läs mer.

 

Confronting obesity in Europe: Taking action to change the default setting

«Confronting obesity in Europe: Taking action to change the default setting» är namnet på en rapport från Economist Intelligence Unit (EIU) som har tagits fram på uppdrag av Ethicon (en del av Johnson & Johnson-koncernen) och som undersöker och utvärderar europeiska länders strategier för att handskas med fetmakrisen.

Rapportens resultat grundar sig på skrivbordsforskning och 19 djupintervjuer med ett urval av erfarna sjukvårdsexperter, däribland sjukvårdspersonal, akademiker och beslutsfattare. Rapporten är på engelska. Läs mer.