Skip to main content

Search

Välkommen till Janssen Health Policy Center

Välkommen till Janssen Health Policy Center

I Janssen Health Policy Center berör vi olika policyrelaterade frågor. Här hittar du information om allmänna sjukvårdsrelaterade frågor och mer specifika ämnen relaterade till olika terapiområden.

Innovation and the Economics of Healthcare: The case of Blood Cancer

Innovationer är centrala för kvaliteten inom hälso- och sjukvården och förbättrar hälsoutfallen men de är också en källa till stigande offentliga kostnader. Den ekonomiska bördan har fått myndigheter att försöka begränsa tillgången till innovativa behandlingar. Även om man kan förstå dessa beslut, är det inte säkert att de stöder ambitionen att kontrollera kostnaderna för en sjukdom. Den här artikeln granskar ekonomiska analyser av kostnaderna för cancer, och i synnerhet blodcancer, och de effekter som innovativa behandlingar har på andra kostnadskällor inom hälso- och sjukvårdsssystemet eller ekonomin i stort.

Janssen sponsrade nyligen ECIPE:s (European Centre for International Political Economy) toppmöte. Ladda ned rapporten här.

The Prostate Cancer: Living, not Just Surviving
The Prostate Cancer: Living, not Just Surviving

«The Prostate Cancer: Living, not Just Surviving» är en rapport som har tagits fram av Janssen EMEA i samarbete med flera europeiska patientföreningar för personer med prostatacancer, och som lyfter fram resultat från en paneuropeisk undersökning bland prostatacancerpatienter, vårdgivare och sjukvårdspersonal.

Rapporten efterlyser ett större fokus på livskvaliteten för män som lever med prostatacancer i Europa. Den ger en inblick i de känslomässiga, sociala och fysiska svårigheter som drabbar prostatacancerpatienter, deras vårdgivare och familjer, och syftar till att öka medvetandet om behovet av att förbättra livskvaliteten för dem som drabbas av sjukdomen. Rapporten är på engelska. Läs mer. 

 

 

”Investing in the future of health”
Investing in the future of health

«Investing in the future of health» är en interaktiv infografik över det nuvarande investeringslandskapet där läkemedelsforskningen och -utvecklingen sker. Ökande sjukvårdskostnader och växande patientantal innebär en utmaning för det nuvarande sjukvårdssystemet när det gäller hur det bekostas, hur tillgängligt det är för patienterna samt hur innovationer belönas.

Infografiken nedan vägleder dig genom en forsknings- och faktabaserad storyline som visar att investeringar i sjukvårdsforskningen kan löna sig i framtiden. För att det ska ske måste emellertid vissa politiska villkor uppfyllas. Datan omfattar individuella EU-länder respektive hela EU samt jämförelsedata från USA. Rapporten är på engelska. Läs mer.

 

Confronting obesity in Europe: Taking action to change the default setting

«Confronting obesity in Europe: Taking action to change the default setting» är namnet på en rapport från Economist Intelligence Unit (EIU) som har tagits fram på uppdrag av Ethicon (en del av Johnson & Johnson-koncernen) och som undersöker och utvärderar europeiska länders strategier för att handskas med fetmakrisen.

Rapportens resultat grundar sig på skrivbordsforskning och 19 djupintervjuer med ett urval av erfarna sjukvårdsexperter, däribland sjukvårdspersonal, akademiker och beslutsfattare. Rapporten är på engelska. Läs mer.