Skip to main content

Search

Precisionsmedicin ska vara en sjalvklarhet

Precisionsmedicin ska vara en självklarhet
- Precisionsmedicin ger möjlighet att bota dödliga sjukdomar. Det måste vara en självklarhet att rätt person ska få rätt behandling i rätt tid. Så är det tyvärr inte idag, säger Lina Nordquist, Riksdagsledamot (L) och Social- och sjukvårdspolitisk talesperson.

Bild: Lina Nordquist (L)

Precisionsmedicin ger nya möjligheter att vid cancerdiagnos skräddarsy bäst behandling för varje patient.

- Rätt behandling till varje enskild individ ökar chanserna att överleva cancer. Att vi kommer allt närmare att bota svåra sjukdomar är en stor vinst och som samhälle behöver vi se till att den modernaste behandlingen når ut till alla, säger Lina Nordquist och understryker att ekonomiska och kunskapsinriktade insatser behövs:

1. Vidareutbildning

- Kunskapen inom vården måste hänga med i takt med att utvecklingen går framåt och all vårdpersonal borde ha rätt till vidareutbildning. Jag vill se att kunskapen kring nya behandlingar ska vara en rättighet för alla läkare och då behövs en lagändring. Alla läkare ska vara insatta nog för att avgöra när en bedömning kring precisionsmedicin behövs, säger Lina Nordquist.

2. Finansiering

- På grund av höga kostnader är risken idag stor att precisionsmedicin fördelas ojämlikt i Sverige. Precisionsmedicin handlar om stora punktinsatser. Vården är inte utformad för stora engångskostnader och därför krävs en strategiförändring där staten går in och samfinansierar. Kliniker kan inte ha sparkrav när det kommer till livräddande behandling, vi måste ha råd att ge alla patienter den bästa vården, säger Lina Nordquist.

Permanent infrastruktur och samverksamplattform

Utan förändringar riskerar svensk sjukvård att halka efter i utvecklingen och då är det patienterna som drabbas.

- Vi behöver multidisciplinära team, en tydlig och permanent infrastruktur och samverksamplattform med stabil finansiering för att möjliggöra samarbete mellan vården, universiteten, näringslivet, myndigheter och patienter. Det är viktiga utmaningar som kommer från något fantastiskt: möjligheten att bota dödliga sjukdomar, säger Lina Nordquist.

Av: Sanna Bergling