Skip to main content

Search

Primärvårdslöftet

Primärvårdslöftet är högsta prioritet för Gilbert Tribo (L), regionråd i Region Skåne
Höstens val ledde till ett maktskifte i Region Skåne där Allianspartierna numera styr tillsammans. Detta gav Gilbert Tribo (L) en ny position som regionråd med ansvar för Hälso- och sjukvårdsnämnden. Gilbert ser att det finns mycket att göra för att förbättra primärvården med en ambition att erbjuda alla skåningar en fast läkarkontakt.

Vilka vårdfrågor kommer du att fokusera på under den närmsta tiden?
Vi kommer framförallt att satsa på primärvården, där vi skjuter till minst en miljard under mandatperioden. Genom att stärka första linjens vård kommer vi att kunna flytta över mer vård från sjukhusen till vårdcentralerna och framförallt korta köerna.

Vilka frågor kommer att prioriteras inom de kommande åren?
Primärvårdslöftet är en prioritet även på längre sikt. För vårdtagaren innebär det ökad trygghet, bland annat då vi har som ambition att på sikt kunna erbjuda en fast läkarkontakt till alla i Skåne. Sedan har vi som ambition att även utöka vårdvalen i Skåne och kommer att se över möjligheten att genomföra vårdval inom öra, näsa, hals och psykiatrin. Något som ligger oss varmt om hjärtat är också att få bukt med den psykiska ohälsan, inte minst hos unga. Inom detta område vill vi undersöka möjligheten till ett närmare samarbete mellan Region Skåne och kommunerna.

Vad ser du framåt kommer hända inom regionen? Finns där några större satsningar på gång?
Ja, förutom att vi gör rent fysiska investeringar i att bygga ut och modernisera våra större sjukhus, kommer digitaliseringen av vården att ges hög prioritet. Att underlätta för vårdtagaren att komma i kontakt med vården genom digitala bokningar och erbjuda vårdbesök/behandlingar digitalt, kommer att innebära en större flexibilitet och möjliggöra att vi kan möta morgondagens behov på många sätt.