Skip to main content

Search

Psoriasis

Arbetar du inom hälso- och sjukvården? Besök Janssen Medical Cloud

Vad är psoriasis?

Psoriasis har av Världshälsoorganisationen (WHO) definierats som en allvarlig icke-smittsam kronisk sjukdom. Den är ärftlig, men det krävs ofta en utlösande faktor för att den ska bryta ut. I Sverige lever 250 000 till 300 000 personer med sjukdomen, vilket gör den till en av våra vanligaste folksjukdomar.1

Den vanligaste typen av psoriasis är så kallad plackpsoriasis, röda upphöjda plack på huden som orsakar smärta och klåda. Placken uppstår på grund av en alltför snabb tillväxt av hudceller och inflammation i huden.

Att leva med psoriasis

Psoriasis kommer ofta i skov, vilket innebär perioder med små eller inga besvär kombinerat med perioder med ökade besvär och större utslag. Den som lever med psoriasis upplever ofta en lägre livskvalitet jämfört med personer som inte har sjukdomen, eftersom sjukdomen påverkar det dagliga livet och hälsan i stort.

 
Behandling

Psoriasis anses vara en underbehandlad sjukdom. Orsaken till psoriasis är inte vetenskapligt bevisad, men genetiska komponenter spelar en stor roll, i kombination med andra faktorer e.x. miljöfaktorer. Sjukdomen kräver regelbunden behandling. Vilken behandling som krävs beror på svårighetsgrad av sjukdomen, och består av utvärtes behandling (krämer och salvor), ljusbehandling och invärtes behandling (tabletter, injektioner och infusion).

Källor:
1. Psoriasisförbundet, Fakta och Råd, Om Psoriasis (https://www.psoriasisforbundet.se/fakta-o-rad/om-psoriasis/)

Länkar till ytterligare information: