Skip to main content

Search

Psoriasis

Psoriasis/Psoriasisartrit

Psoriasis är av WHO definierad som en allvarlig, systemisk hudsjukdom.1 Den vanligaste formen av psoriasis kallas plackpsoriasis. Den medför att det på huden bildas tjocka, röda, inflammerade områden med flagor av hud på. De vanligaste områdena som påverkas är underarmar, smalben och huvudet. Ungefär 750 000 personer i Norden lider av sjukdomen2, varav 250 000 – 300 000 personer lever med sjukdomen i Sverige och är en av landets vanligaste folksjukdomar.2

Psoriasisartrit

Psoriasisartrit är en inflammation i lederna som är kopplad till psoriasis och som drabbar 10-30 procent av psoriasispatienterna, utöver hudsjukdomen.3 Psoriasisartrit kan drabba patienter med både lindrig och svår psoriasis och ger symtom med svullnad, smärta och stelhet i leder och senor. Sjukdomen kan drabba några få eller ett stort antal av lederna i kroppen och kan ge symtom i exempelvis fingrar, tår, knäleder och i lederna i ryggen. Vanligen drabbas fler leder och symtomen ökar med åren. Oftast uppkommer psoriasis i huden innan dess att ledsjukdomen ger symtom, men lederna kan även drabbas innan huden drabbas av psoriasis.Orsaken till sjukdomen är inte vetenskapligt bevisad, men består av genetiska komponenter i kombination med miljöfaktorer.4

Behandling

De personer som lever med psoriasis har förutom risk att utveckla psoriasisartrit även en ökad risk för kardiovaskulär sjukdom, diabetes, inflammation i tarmen, övervikt och depression och upplever ofta en lägre livskvalitet eftersom sjukdomen påverkar det dagliga livet och hälsan i stort. Behandlingen av psoriasis består i lindriga fall av krämer. Vid måttlig till svår psoriasis används ljusterapi, immunmodulerande behandling eller biologiska läkemedel som fungerar mer specifikt immunomodulernade.Psoriasisartrit behandlas i lindriga fall med smärtstillande inflammationsdämpande läkemedel och vid måttlig till svår sjukdom med immunmodulerande eller biologiska läkemedel.4

Referenser:
1. WHO, 133rdmeeting of the WHO Executive Board, http://www.ifpa-pso.org/web/page.aspx?refid=273
2. Psoriasisförbundet, Fakta om Psoriasis (Elektronisk) < http://www.psoriasisforbundet.se/psoriasis/fakta-om-psoriasis/> Hämtad: Nov 2015.
3. Zachariae, H. (2003). Am J Clin Dermatol 4(7): 441-7.
4. Cantini, F (2010). Int J Rheum Dis. 13(4):300-17.
5. Rapp, SR (1999). J AM Acad Dermatol., 41, pp. 401-407
Länkar till ytterligare information:

Psoriasisförbundet

1177 Vårdguiden