Skip to main content

Search

Reumatoid artrit

Reumatoid artrit

Reumatoid artrit, även kallad ledgångsreumatism, är en allvarlig autoimmun inflammatorisk sjukdom som påverkar lederna. Inflammationen i lederna gör dem varma, röda, svullna och smärtande. Sjukdomen börjar oftast i små leder som händer och fötter, men drabbar även större leder som höfter och knän. Med tiden kan sjukdomen leda till att benet luckras upp och att lederna deformeras.1

I Norden drabbas ungefär 125 000 – 225 000 av sjukdomen och omkring 0,5-1 procent av Sveriges befolkning lever med sjukdomen.2 Reumatoid artrit drabbar oftare kvinnor än män.

Vad som orsakar reumatoid artrit är inte helt känt, man vet att det är en multifaktoriell sjukdom där ärftlighet som individuella hälso- och livsstilsfaktorer spelar in. Reumatoid artrit är en kronisk sjukdom och förknippas ofta med svår hälso- och funktionsnedsättning.

Behandlingen är riktad mot att reducera ledinflammation med hjälp av behandlingar så som Non Steriod Anti-inflammatory Drugs (NSAID) som agerar smärtstillande och anti-inflammatoriskt, kortison, sjukdoms-modifierande antireumatisk behandling, immunomodulerande behandling och biologiska läkemedel. Träning och sjukgymnastik är viktigt för att hålla lederna så rörliga som möjligt. Om lederna är svårt skadade kan ledkirurgi bli aktuellt.

Referenser:
1. Alamanos Y et al: Autoimmunity Reviews, Volume 4, Issue 3, 2005; Pages 130–136
2. Reumatikerförbundet (2013) Reumatroid Artrit (Elektronisk) <https://reumatikerforbundet.org/reumatism/diagnoser/reumatoid-artrit-ra-ledgangsreumatism/#1> (20151117)
Länkar till ytterligare information:

Reumatikerförbundet

Unga Reumatiker

1177 Vårdguiden