Skip to main content

Search

Samverkan ger bättre läkemedel

Samverkan ger bättre läkemedel
Läkemedelsbolagen investerar mycket i forskning och utveckling och samverkan är en viktig del i processen att utveckla nya läkemedel. Hur ser Janssen på samverkan? Varför är patientens återkoppling viktigt i utveckling av läkemedel? Det och mycket mer svarar Kristina Sandström på, Medicinsk Direktör på Janssen i Norden.

Janssen arbetar för att lösa viktiga medicinska utmaningar där effektiva terapier idag saknas. Därför är en gedigen satsning på forskning- och utveckling nödvändig. Men, en viktig del av utvecklingsprocessen är också samverkan.

– Det är verkligen mycket viktigt att samverka för att där igenom lära sig mer. Vi samverkar med både hälso-sjukvård, myndigheter och patientorganisationer för att bättre förstå patientens behov, säger Kristina Sandström, Medicinsk Direktör på Janssen i Norden.

Som producent av ett läkemedel är introduktionen bara startskottet på den fortsatta utvecklingsprocessen.

– Att få återkoppling från användare av våra preparat är en mycket viktig del i vårt arbete. Det är exempelvis viktigt att tillsammans med sjukvården bedöma läkemedlets värde över tid och dess plats i hela vårdkedjan, inte bara dess kliniska resultat inledningsvis, förklarar hon.

Återkoppling ger viktig lärdom

Ett terapiområde som Janssen lägger extra stor vikt vid är cancer. Samverkan med vården är helt nödvändig kring allt från ”early-access”-pro­gram, där patienter kan få tidig tillgång till nya läkemedel, till långtidsuppföljning via register.

– Vi lär oss bland annat vad vi behöver informera läkarna mer om för att läkemedlen ska användas rätt och få bäst effekt.

Denna tidiga användning ger också en bra bild över hur läkemedlen fungerar i verkligheten, till skillnad från den kontrollerade miljön i kliniska prövningar.

Delar med sig av sina resultat

En annan typ av transparens Johnson&Johnson verkar för är att dela med sig av sina forskningsresultat. De har bland annat ett samarbete med Yale University i USA där de genom projektet YODA (Yale University Open Data Access) tillhandahåller sina kliniska forskningsresultat för vidare forskning av andra.

– Vi har överlåtit våra data till Yale där en oberoende vetenskaplig kommitté bedömer vilka som får använda våra data, berättar Kristina Sandström

*Detta är ett utdrag från en artikel producerad av Mediaplanet