Skip to main content

Search

Seminarium Almedalen 5/7 2022

Seminarium Almedalen 5/7 2022
1,6 & 2,6miljonerklubben i samarbete med Janssen

Tema: Svensk psykiatri i världsklass – en utopi?

 

 

 

 

 

Sverige har länge haft en hjärtsjukvård i världsklass, där vi i flertalet jämförelser visat oss bättre än andra länder. Det har vi haft tack vare ett välfungerande arbete med Socialstyrelsens nationella riktlinjer och våra kvalitetsregister som säkerställt att riktlinjerna följts. Det borde vara en självklarthet att personer med psykisk ohälsa ska ha samma tillgång till en jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg av god kvalitet som personer med somatisk ohälsa. 

Medverkande:

  • Ing-Marie Wieselgren, psykiater samt SKR:s psykiatrisamordnare

  • Lina Martinsson, verksamhetschef psykiatri sydväst i Stockholm

  • Shama Persson, modell, författare, entreprenör och coach med egen erfarenhet av psykisk sjukdom

  • Siri Helle, leg. psykolog, författare och föreläsare  

Samtalsledare: Alexandra Charles 1,6 2,6 miljonerklubben

Plats: Campus Gotland, Visby

Tid: 5 juli 10.00-12.00

 

Välkommen!

 

Seminariet arrangeras av 1,6 2,6 miljonerklubben i samarbete med Janssen. Inga ersättningar utgår, såsom arvode, till paneldeltagare. Dock ersätts kostnaden för resa och boende för vissa av paneldeltagarna.

EM-101646/June 2022