Skip to main content

Search

Stöd till hälso- och sjukvården

Vårt stöd till hälso- och sjukvården fortsätter

Under 1918-talet spred sig Spanska sjukan runt om i världen och miljontals människor miste livet. På den tiden fanns varken moderna mediciner eller vacciner tillgängliga för att bekämpa utbrottet.

För att hjälpa de som stod i frontlinjen inom hälso- och sjukvården introducerade Johnson & Johnson en mask (epedemic mask) som förhindrade spridningen av smittan.

Vårt åtagande att stötta hälso- och sjukvårdspersonal är lika starkt nu som då. Här kan ni läsa mer om de intiativ som tagits på global nivå för att ge stöd till de som står vid frontlinjen för att bekämpa sjukdomen COVID-19.