Skip to main content

Search

Svensk hälsodata behöver standariseras

Svensk hälsodata behöver standariseras

”Jag tycker att någon myndighet i Sverige borde göra det till en nationell prioritet att standardisera svenska data. För någon måste göra jobbet; programmera, validera, testköra. Annars har vi en massa jättebra data som ändå bara finns hos oss. Om ingen i världen kan använda våra data så blir vi frånåkta. Då är Sverige irrelevant om fem år. Det tycker jag vore väldigt synd, ” 

 Johan Liwing, Senior Director, Market Access Real World Evidence, i LIFe-time.se.

 

Onsdag 16 Maj anordnades konferensen ”The future of Swedish and Danish Life Science”  med temat Precision Medicine och Big Data.  Johan Liwing, Senior Director, Market Access Real World Evidence, var på plats och representerade Janssen där han tog upp vikten av standariserad data för Sverige och hur det måste bli en nationell prioriterat för att Sverige ska behålla sin starka position inom registerforskning.

För mer information läs artikeln: ”Utan standardiserad data blir vi frånåkta”