Skip to main content

Search

Diabetes

 

Diabetes

Diabetes är en kronisk sjukdom som innebär att sockerhalten i blodet är för hög. Orsaken till detta skiljer sig bland patienterna och diabetes ses därför inte som en utan flera sjukdomar. Mer än 387 miljoner människor lever idag med diabetes, vilket motsvarar 8,3 procent av världens befolkning.1

Den vanligaste formen är typ-2 diabetes som drabbar 85-90 procent av sjukdomsgruppen och i Sverige lever cirka 350 000 människor med sjukdomen.2,3

Patienter som diagnosieras med typ-2 diabetes har antingen brist på hormonet insulin eller celler som inte kan använda insulinet tillräckligt effektivt. Kroppen har därför svårt att förvandla sockret i mat till energi, vilket leder till att sockermängden i blodet gradvis stiger.2

Symptom på typ-2 diabetes kommer ofta långsamt och kan vara så milda att de ibland inte märks. Vanliga symptom är till exempel att man blir trött och kraftlös, blir mer törstig, kissar oftare och större mängder, får försämrad syn och ser dimmigt samt klåda i underlivet.

Det primära behandlingsmålet är att upprätthålla blodsockret så nära den normala nivån som möjligt. Initialt kan motion och förändrade matvanor göra att man själv kan förebygga sjukdom och förbättra sina blodsockervärden. Diabetes kan på lång sikt leda till svårare komplikationer där hjärt- och kärlsjukdomar tillhör de allvarligaste. Patienterna som lever med typ-2 diabetes kan, på grund av rädslan för komplikationerna samt hanteringen och behandlingen av sjukdomen, skatta sin hälsa lägre och uppleva en försämrad livskvalititet.

Referenser:
1. Diabetesförbundet (2015)  Diabetes i världen (Elektronisk) Tillgänglig: <http://www.diabetes.se/sv/Diabetes/Om-diabetes/Diabetes-i-varlden/> Hämtad Dec 2015
2 .Diabetesförbundet (2015)  Typ-2 Diabetes (Elektronisk) Tillgänglig: <http://www.diabetes.se/sv/Diabetes/Om-diabetes/Typ-2-diabetes/> Hämtad: Nov 2015
3. Diabetesförbundet (2015) Diabetes i siffror (Elektronisk) Tillgänglig: < http://www.diabetes.se/sv/Diabetes/Om-diabetes/Diabetes-i-siffror/> Hämtad: Nov 2015
Länkar till ytterligare information:

1177 Vårdguiden