Skip to main content

Search

Till dig som lever med en sjukdom

Till dig som lever med en sjukdom

För dig som lever med en sjukdom och som är beroende av både en välfungerande hälso- och sjukvård och läkemedelsförsörjning förstår vi att denna tid kan väcka många frågor och en stark oro. Här har vi samlat några korta informationspunkter som vi hoppas kan stötta dig i rådande situation:

  • Prata med din läkare om du har frågor kring din behandling på grund av COVID-19-situationen.

  • Sök information eller ta kontakt med lokala patientorganisationer för att få stöd och råd av personer som är i samma situation som du.

  • Följ de lokala myndigheternas rekommendationerna. Var extra försiktig om du befinner dig i en riskgrupp.

  • Hamstra inte läkemedel då det kan få negativa konsekvenser för andra. Lita på att vi även i denna svåra tid kommer att kunna leverera dina läkemedel.

Något annat du funderar över?
Kontakta vår kundtjänst så hjälper de dig.

Email: [email protected]