Skip to main content

Search

Tuberkulos (TB)

Tuberkulos (TB)

Tuberkulos (TB) är en infektionssjukdom som vanligtvis påverkar lungorna. Det är en luftburen smitta som sprids genom upphostningar. I Sverige har förekomsten av tuberkulos minskat under många decennier, men har nu börjat plana ut. Ungefär 650 fall per år av tuberkulos anmäls i Sverige och flest kommer från utrikesfödda.1

Sjukdomen har fått en förnyad aktualitet på grund av att det finns koppling till HIV/AIDS som ökar mottagligheten och bidrar till en ökad risk för spridning. Bakteriestammar som blivit resistenta mot läkemedel har också bidragit till ökning av sjukdomen.

Multiresistent TBC

Multiresistent TBC är en form av tuberkulos som är resistent mot de två mest effektiva så kallade första linjens läkemedel mot sjukdomen. År 2012 uppskattades det 450 000 nya fall av multiresistent TBC, och ungefär 170 000 dödsfall,2 varav Europa står för ungefär en fjärdedel av fallen.3 I Norden diagnostiseras ungefär 1 500 personer med TBC varje år och ungefär 20-30 av dessa är multiresistenta.4 Det finns ett stort behov av nya behandlingsmetoder för multiresistent TBC eftersom dagens behandlingsalternativ är komplexa och inbegriper 4-5 olika läkemedel som ges upp till två år.

Länkar till ytterligare information:

1177 Vårdguiden