Skip to main content

Search

Valfrihet inom vården

Lina Nordquist (L) vill se mer valfrihet inom vården
Från apotekare och forskare inom life science till riksdagsledamot i socialutskottet. Vi har pratat med Lina Nordquist som efter höstens val representerar en av liberalernas 20 mandatplatser i riksdagen. Lina kommer bland annat driva frågor som berör ökad frihet för så väl patienter, anhöriga samt hälso- och sjukvårdspersonal men hon vill även se skärpta miljökrav för läkemedel.

Vilka vårdfrågor kommer du att prioritera under din första tid som ledamot?
Jag vill säkerställa att människor får den vård de behöver. Idag får många vänta alldeles för länge på vårdbesök men även på nya läkemedel eftersom det tar väldigt lång tid innan nya behandlingsmetoder börjar användas. Jag ser även ett behov av att prioritera ökad frihet för patienter, anhöriga och hälso- och sjukvårdspersonalen. Patienterna bör få rätt att välja var de ska få sin slutenvård, till exempel kanske man vill placeras nära sina anhöriga eller där man känner extra förtroende för personalen. De anhöriga bör vara en del av vården i större utsträckning, de är en oavlönad grupp vars bidrag till hälso- och sjukvården är ovärderligt, utan de faller allt. Slutligen borde de anställa få större frihet att byta jobb och dessutom ges mer tid till forskning.

Vilka vårdfrågor planerar du att driva på längre sikt?
Att stötta utvecklingen och implementeringen av nya läkemedel och behandlingsmetoder. Vidare ser jag ett behov av ett större miljöansvar. När vi upphandlar läkemedel kan vi inte bara utgå från lägsta pris utan även titta på läkemedlets påverkan på miljön, vår sjukvård får till exempel inte göra personer i andra länder sjuka.
Vidare så ser jag att de läkemedel som idag är receptfria och har en negativ påverkan på miljön i framtiden blir receptbelagda.
Inom ramen för miljö ingår också frågan om rening av vatten. Här skulle jag vilja titta närmare på hur sjukhus och kommunala reningsverk renar avloppsvatten från miljöfarliga läkemedelsrester.
En fråga som jag önskar lyfta både nu och på längre sikt är den om kontinuitet. Som kronisk sjuk ska man kunna träffa en läkare som man känner så att man slipper upprepa sin sjukdomshistoria. Utifrån detta vill jag på kort sikt införa fast läkarreform där patienten erbjuds en fast kontakt med läkare och kontakt-sjuksköterska. På lång sikt ser jag att hela sjukvårdens struktur behöver förändras där vi utformar vården efter patienten i högre utsträckning.

Vilka skillnader finns när det kommer till att påverka hälso- och sjukvårdspolitiken på regional nivå kontra nationell?
Grundförutsättningarna för en god hälso- och sjukvård måste vi bygga på nationell nivå. Här behöver myndigheter så som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bli bättre på att samarbeta med landstingen. Idag fungerar till exempel Försäkringskassan och landsting som två fack, trots att de är del av samma plånbok. De behöver föras närmare och samarbeta, framförallt kring rehabilitering. På regional nivå ska lagstiftningar och beslut som tas på nationell nivå realiseras. Här tycker jag att det är viktigt att komma ihåg att en lösning i Stockholm kan vara en riktigt dålig idé i en mindre stad, på landsbygd eller glesbygd, där förutsättningarna ser helt annorlunda ut. Fokuset bör alltid vara god vård och bra arbetsgivarpolitik, men vägarna behöver inte vara likadana.