Skip to main content

Search

Vår relation till Patient organisationer

Vår relation till patientorganisationer

För oss på Janssen är patienten i centrum för allt vi gör.

Genom att samarbeta med patientorganisationer får vi en bättre förståelse för de behov som uppstår hos människor som lever med sjukdomar och tillstånd som vi har förbundit oss till att förebygga, förhindra, behandla och bota.

  • Vi samarbetar med dem genom att stödja aktiviteter som syftar till att förebygga, förstå och hantera sjukdomar.
  • Vi lyssnar på dem, så att vi kan leverera läkemedel som möter patienternas behov.
  • Vi arbetar nära dem och bygger på så sätt relationer som baseras på ömsesidig respekt, öppen dialog, integritet och självständighet.

Janssen stödjer helhjärtat ett öppet och transparent tillvägagångssätt att arbeta med patientorganisationer precis som med alla olika samarbetspartners. Vi tror att öppen kommunikation kring dessa interaktioner är bra för alla parter då det tillgodoser ett behov från allmänheten kring transparens och det visar att dessa interaktioner har ett övergripande mål: de syftar alla till att utveckla läkemedel och att säkra den bästa möjliga vården för patienterna.