Skip to main content

Search

Vårddata

Jenni Nordborg vill se bättre förutsättningar för användandet av vårddata
För drygt ett år sedan etablerades det svenska life science-kontoret. Vi har fått en pratstund med kontorets chef Jenni Nordborg. Fokus för kontoret är att ta fram en långsiktig nationell strategi för life science-Sverige och se till att Sverige ligger i framkant.

Grattis till ditt första år som chef på life science-kontoret. Hur vill du sammanfatta ditt år?

- Det har varit intensivt och ett otroligt engagemang brett från många olika delar av sektorn.

Ett av life science-kontorets prioritetsområden är nyttiggörandet av digital hälso- och vårddata. Varför är detta viktigt att samordna på nationell nivå?

- Nyttiggörande av data är en av våra stora samtids- och framtidsfrågor. För det krävs samverkan mellan alla aktörer – patient och brukare, näringsliv och hälso-och sjukvård och omsorg, akademi och myndigheter. Samverkan behövs såväl regionalt som nationellt och internationellt, för att bibehålla en hållbar välfärd behöver vi interoperabilitet. Det ger både högre kvalitet och säkerhet.

Sveriges främsta konkurrenskraft ligger i landets unika dataregister. Hur kan vi ytterligare förbättra denna komparativa fördel?

- Det är viktigt att vi hela tiden verkar utifrån den tillit som invånare i Sverige har att dela med sig av data, och därmed behöver vi bättre förutsättningar att använda all tillgänglig data inklusive individens egengenererade data för att fatta bättre beslut. Vi behöver intelligenta beslutsstöd och nya innovativa arbetssätt för hela vårdkedjan och life science-sektorn, helt i samklang med legala ramverk som säkerställer integritet och säkerhet.

På life science-kontoret har ni också som uppdrag att främja innovation. Vad betyder innovation för dig?

- Att vara innovativ är att vara i rörelse. Innovation ger förutsättningar för en hållbar framtid och ett framgångsrikt Sverige. För att Sverige ska kunna vara en ledande life science-nation, med målet att förbättra hälsan och livskvaliteten hos befolkningen och säkerställa vårt ekonomiska välstånd, behöver vi arbeta mer innovativt i samverkan.

 

Foto: Vinnova