Skip to main content

Search

Världscancerdagen2019

Nätverket mot cancer uppmärksammade Världscancerdagen för tionde året i rad
Den 4 februari 2019 uppmärksammade Nätverket mot cancer (NMC) Världscancerdagen för tionde året i rad. Under årens gång har NMC synat och diskuterat cancer utifrån fokusområdena prevention, rättvis vård och patienträttigheter. Margareta Haag är nätverkets ordförande och hon minns med glädje tillbaka på några av milstolparna som genom åren lett till en bättre situation för cancerpatienter och deras anhöriga.

Vilka år är mest minnesvärda och varför?
Vi har åstadkommit flera minnesvärda åtgärder genom åren som gjort skillnad för cancerdrabbade och deras närstående. Idag kan vi till exempel konstatera att "kronisk cancer" är ett etablerat begrepp. Detta innebär att cancerpatienter slipper befinna sig definitionsmässigt i "palliativt skede" i flera decennier. Cancer har förändrats och behandlingsmetoderna har utvecklats så att vi idag kan leva ett långt liv med cancer precis som man kan göra med diabetes till exempel. Vi har även drivit frågan om diagnostiska center i flera år och idag kan vi konstatera att det finns diagnostiska center i samtliga landsting, något som är otroligt glädjande. Inom prevention har vi bland annat lanserat vår "Solskola" och genom den fått upp solens skadliga effekter på agendan. Idag informerar man hur stark solen är under väderleksrapporterna. Det var oerhört minnesvärt när detta gjordes för första gången!

Nätverket för cancer har under flera år uppmärksammat Världscancerdagen som inträffar i början av februari varje år. Vilka frågor fokuserade ni på under Världscancerdagen 2019?
Programmet berörde bland annat kronisk cancer, digitalisering och införande av en rättighetslag. Den sistnämnda punkten handlar om att landstingen bör åläggas skyldigheter patienterna bör ges rättigheter till det som står i nationella vårdprogram och i förordningar. Dessutom delades Årets Cancernätverkare ut. Priset tilldelas varje år ut till en person eller verksamhet som genom sitt engagemang stöttar Nätverket mot cancers målsättning att stärka patientens inflytande och möjligheter till optimal vård. I år gick priset till Peter Strang som bland annat prisas för att ha värnat om ett bra bemötande och en god omsorg vid livets slut.

Om du skulle sia om framtiden: Vad tror du att vi kommer diskutera på Världscancerdagen om ytterligare 10 år?
Min gissning är att vi kommer diskutera effektiv cancervård med effektiva flöden från utredning till palliation. Vi har då en fastställd nationell styrning av cancervården som behöver implementeras. Utredning görs inom primärvården och vården kan även skötas i hemmet och i den nära vården. Digital vård och digitala resurser för att effektivisera uppföljning och utvärdering av diagnostik, behandling, rehabilitering, bemötande och omhändertagande är något självklart. Vidare tror jag att vi kommer diskutera den nya patienträttighetslagen som ger patienten både rättigheter men även ansvar och staten skyldighet och ansvar för vården. Och vi diskuterar ny forskning och nya möjligheter till ett bra liv. Sjukvård har förändrats till hälsovård. Prevention och hälsosamma levnadsvanor diskuteras för att få igenom goda vanor i förskola, skola och samhälle. Vi diskuterar fortlöpande nya diagnos- och behandlingsmetoder som ger färre och mindre biverkningar och vi kan se att svåra diagnoser har utvecklats till diagnoser som man kan leva med och i bästa fall botas från.