Skip to main content

Search

Şizofreni Tanısı İçin Philips İle İş Birliği

Şizofreni Tanısı İçin Philips İle İş Birliği

Amsterdam merkezli Royal Philips (“Philips”), yeni bir tanı cihazı geliştirmek için Janssen ile anlaşma imzalamıştır. Bu sayede hekimler, bilgiye dayalı daha doğru kararlar alarak şizofreni hastalarını tedavi etmek için ek bir araca sahip olacaklardır.

Cihaz, hekimin klinik yorumuna ek olarak bir damla kan ile semptomların niteliğinin 10 dakika içerisinde belirlenmesine yardımcı olacaktır. Yeni ya da kötüleşen semptomları bulunan hastalarda, bu semptomların nedenini tespit etmekte kullanılacaktır. Etkinlik ile tolere edilebilirlik arasında dengeyi sağlayacak dozu belirlemekte güçlük çeken hekimler, yeni cihaz sayesinde bazı kan analizlerinin daha çabuk elde edilmesiyle daha hızlı tanı koyabileceklerdir.

Semptomlardaki kötüleşmeler hastalığın nüks ve hastaneye yatış oranlarını güçlü bir biçimde etkilemektedir. Bu tanı aracının vereceği bilgiler hastalığa daha erken müdahale edilmesini kolaylaştırarak şizofreni ve diğer merkezi sinir sistemi hastalıklarında daha iyi tedavi sonuçlarına ulaşma imkanı sunacaktır.

Bu girişim, Janssen’in şizofreni hastalarına ve bu hastaları tedavi eden hekimlere yönelik yenilikçi çözümler üretme kararlılığını gösterirken, ilacın ötesinde sunduğu hayata dokunan çözümlerle tedavi sonuçlarının iyileştirilmesine yardımcı olmaktadır.