Skip to main content

Search

Andımız (Credo)

Andımız (Credo)

En öncelikli sorumluluğumuzun doktorlara,hemşirelere, hastalara, annelere, babalara, ürünlerimizden ve hizmetlerimizden yararlanan herkese karşı olan sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz.  Onların gereksinimlerini karşılamak için yaptığımız her şey üstün kalitede olmalıdır. Uygun fiyatları koruyabilmek için sürekli maliyetlerimizi düşürmeye çalışmalıyız. Müşterilerimizin siparişleri doğru şekilde ve anında yerine getirilmelidir. Tedarikçi ve bayilerimizin yeterli bir kazanç sağlayabilme olanakları olmalıdır.

Dünyanın her yerinde bizimle çalışan erkek ve kadın,  bütün personelimize karşı sorumluyuz. Herkes ayrı birer birey olarak değerlendirilmelidir. Onurlarına saygı göstermeli, değerlerini bilmeli ve onları ödüllendirmeliyiz. İşlerini yaparken kendilerini güvencede hissetmelidirler. Emeklerinin karşılığı adil ve yeterli olmalı, onlar için temiz, düzenli ve emniyetli bir çalışma ortamı yaratılmalıdır. Çalışanlarımızın ailelerine karşı sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olmak için değişik yollar araştırmalı ve denemeliyiz. Çalışanlarımız, önerilerde bulunmak ve şikayetlerini dile getirmekte özgür olmalıdırlar. İşe alınma, gelişme ve ilerlemede herkese eşit olanaklar tanınmalıdır. Ahlak kurallarına uygun davranan, adil ve yetenekli yöneticiler seçmeliyiz.

İçinde yaşadığımız ve çalıştığımız topluma ve tüm dünya toplumuna karşı sorumluyuz. İyi birer vatandaş olmalı, topluma yararlı çalışmaları ve yardımları desteklemeliyiz. Vergilerimizi eksiksiz ve zamanında ödemeliyiz. Toplumun gelişmesi, sağlık ve eğitim koşullarının iyileştirilmesi için gösterilen çabaları desteklemeliyiz. Çevreyi ve doğal kaynakları korumalı, bizim kullanımımıza sunulmuş mal varlıklarını ve binaları iyi durumda tutmalıyız.

Son sorumluluğumuz hissedarlarımıza karşıdır. Yaptığımız işler sağlıklı kar sağlamalıdır. Yeni fikirler denenmelidir. Araştırmalar devam ettirilmeli, yaratıcı programlar geliştirilmeli ve hataların sorumluluğu üstlenilmelidir. Çağdaş araç - gereçler kullanılmalı, yeni olanaklar sağlanmalı ve pazara yeni ürünler sunulmalıdır. Kötü koşullar için hazırlıklı olunmalıdır. Bu prensiplere uygun çalışıldığında ortaklarımız iyi bir sonuç alabileceklerdir.