Skip to main content

Search

İmmünoloji

İmmünoloji

Bağışıklık sistemi hastalıklarına yönelik biyolojik ilaçlar geliştirmek konusunda sağlam bir geçmişe sahibiz ve bir yandan küçük moleküllü oral ilaçlar portföyümüzü ve otoimmün hastalıklar, enflamatuvar hastalıklar ve akciğer hastalıklarında ilgilendiğimiz alanları genişletirken, diğer yandan da heyecan verici, yeni biyoteknolojik ürünler yaratmaya devam ediyoruz. Keşifler, biyolojik göstergeler (biomarker), klinik araştırma ve inovasyon alanlarındaki sürekli çabalarımız ile, dünyanın her yerindeki hastalara ve sağlık çalışanlarına yaşamlarında bir dönüşüm sağlayacak ilaçlar sunarak, varolduğumuz alanlarda liderlik etmeye odaklanıyoruz.