Skip to main content

Search

Merkezi Sinir Sistemi

Merkezi Sinir Sistemi

Nöropsikiyatrik hastalıklar, gelir düzeyi yüksek ülkelere en fazla yük getiren hastalıklar arasında bulunuyor ve yaşam standardının artmasıyla dünyanın diğer bölgelerinde de önemli düzeyde artması bekleniyor. Misyonumuz, geri dönülemez bir yıkımla sonuçlanmadan önce merkezi sinir sistemi bozuklukları olan insanların yaşamlarını değiştirmek veağrı tedavisinde dünya standardını yükseltmek. Merkezi Sinir Sistemi hastalıklarında lider olan Janssen, psikoz, bilişsel veduygudurum bozuklukları alanlarında ilaç geliştirmeye odaklanmıştır. Keşif ve araştırma-gelişme alanındaki gücümüz ve altyapımız ile, içeride yaptığımız araştırmalar, dışarıda ise kurduğumuz ortaklıklar ile uzmanlığımızı ilerletmeye devam ediyoruz.

Bilimsel birikimimiz artıyor

Araştırma kuruluşları, üniversiteler veya ilaç şirketleri için çalışan bilim adamları her gün bu giderek genişleyen bilgi birikimini, dünyanın her yerindeki milyonlarca insanın acılarını dindirmek için etkili yeni tedavilere dönüştürmek için uğraşıyor.

Akıllı ilaçlar

İlaçlarınızı düzenli almazsanız, tedavinizin etkisinin azalmasına neden olabilirsiniz. İlaç uygulamasındaki son gelişmeler artık bu sorunun da aşılmasına yardımcı oluyor. İlacı 24 saat boyunca yavaş yavaş salan tabletler, hastalık belirtilerinin yeniden ortaya çıkmaması için her gün birden çok tablet alması gereken hastaların yaşamlarını değiştirebilir. Uzun etkili enjeksiyon ilaçları ise 15 günlük ya da aylık tek bir enjeksiyon ile hastalığı kontrol altına alabilmektedir.

İlginç bilgiler
  • İnsan vücudunda, bir saniyede ayak parmakları ile beyin arasında on defa mesaj alış verişi yapabilecek milyonlarca sinir hücresi bulunur.
  • Alzheimer hastalığı en yaygın görülen demans şeklidir. Tüm demans hastaları arasında yaklaşık %60’ı Alzheimer hastasıdır.
  • Yaygın inanışın aksine, şizofreni bölünmüş kişilik veya çoklu kişilik bozukluğu ile aynı şey değildir. Şizofreni duyguların ve düşüncenin olağan dengesinin bozulması anlamına gelir.
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
  1. Hiperaktif çocukların yaz aylarında ilaç kullanması gerekir mi?

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu önemli bir tıbbi hastalıktır; tedavi edilmediğinde veya eksik tedavi edildiğinde önemli sorunlara yol açar. Hiperaktif çocuklar sadece notlarının artması veya öğretmenlerinin daha rahat ders yapması amacıyla tedavi edilmez. Bu nedenle sadece okul zamanı tedavi çok nadir durumlar dışında doğru değildir.
Bir çocuk psikiyatristi tarafından aksi söylenmedikçe tedavi aralıksız olarak sürdürülmelidir.

  1. Hiperaktif çocuklar için yaz tatilleri en az okul zamanı kadar önemlidir.

Bilindiği gibi hiperaktivite aşırı hareketli olma, sonunu düşünmeden alelacele harekete geçme ve geçmiş hatalardan ders alamama hastalığıdır. Bu belirtilere sahip hiperaktif çocukların serbestçe oyun oynanan veya bisikletle gezilen yaz aylarında diğer çocuklardan çok daha fazla kazaya uğrama riskleri vardır. Ege Üniversitesi Çocuk Psikiyatrisi kliniğinde hiperaktif olan 240 ve hiperaktif olmayan 152 çocukla yapılan bir araştırmada hiperaktif çocukların hiperaktif olmayanlara oranla en az 5 kat daha fazla kaza geçirdikleri belirlenmiştir.

  1. Özellikle bisiklet kazaları pek çok hiperaktif çocuğun ciddi biçimde yaralanmasına neden olmaktadır.

Hiperaktif çocukların yazın devam eden en önemli sorunlarından birisi de akran ilişkileridir. Hiperaktif çocuklar hep önde olma, hep kendisinin kazanmasını isteme veya oyunda kurallara tam uymama gibi nedenlerle kendi akranlarından çok ya kendisini idare edebilecek kadar büyüklerle ya da kendisinin tamamen kontrol edeceği kadar küçüklerle arkadaşlık edebilirler.

  1. Sadece dikkat eksikliği olan çocuklarda da yazın ilaç kullanılmalı mı?

Sadece dikkat eksikliği olan çocuklarda kaza, arkadaş İlişkilerinde bozukluk ve şiddete maruz kalma gibi riskler yoktur. Temel sorun görev ve sorumluluk alanında dikkati sürdürmede güçlüktür. Daha net olarak söylemek gerekirse bilgisayar ve televizyonun karşısında dikkati “aslan kesilen” bu çocukların dersin başına geçince o dikkatlerinden eser kalmaması durumu vardır. Tedavide kullanılan İlaçlar dikkatin görev ve sorumluluk alanında da düzelmesini sağlamaktır. Bu durum gözü bozuk olan bir çocuğun gözlük takmasına benzetilebilir; tek fark dikkat dağınıklığında kafanın İçindeki göz olan dikkat bozuktur ve kullanılan İlaçlar gözlük görevi görmektedir.

  1. Yaz tatilinin tamamen “aylaklıkla” geçmemesi ve tedavi etkisinin sürmesi açısından yaz aylarında da düzenli tedavi oldukça yararlıdır.

DEHB kronik bir bozukluk olduğundan tedavinin hafta sonları ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere düzenli olarak sürdürülmesi gerekir.
Nasıl çocukların sadece okulda değil her zaman iyi görmesini istiyorsak ve yazın gözlüklerini çıkarmıyorsak, yaz aylarında da dikkatsiz, unutkan, sakar ve dalgın olmalarına izin vermeyip tedavilerini sürdürmemiz gerekir.

Kaynak: Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu - Prof Dr Eyüp Sabri Ercan, Doğan Kitap, 2008.

“Bu sitedeki bilgiler, bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya başvurunuz.”