Skip to main content

Search

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat
Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi szabályzat

A janssen.com/hungary honlapnak (a továbbiakban: Weboldal) az üzemeltetője a Janssen-Cilag Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14) – a továbbiakban: Janssen-Cilag.

Az Adatvédelmi Szabályzat célja, hogy tájékoztatást nyújtson a Weboldal adatkezelési feltételeiről, melyeket Ön a honlap böngészésével elfogad.

A jelen Weboldalnak nem célja személyes adatokat* gyűjteni Önről, ezért közvetlenül a Weboldalon keresztül nem áll módjában számunkra ilyen adatokat megadni.

Ha Ön saját kezdeményezésére veszi fel a kapcsolatot velünk akár e-mailen, faxon, telefonon, postai úton vagy a Kapcsolat oldalon megadott elérhetőségeink bármelyikén, (a továbbiakban együtt: „megkeresés”) tájékoztatjuk, hogy nevét, elérhetőségét és a feltett kérdését (ideértve az ebben foglalt személyes adatát ) elektronikus úton rögzítjük és kizárólag a megkeresés megválaszolásához, illetve az alábbi jelentési kötelezettség teljesítése céljából, az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeljük.

Gyógyszer-mellékhatással vagy egyéb, jelentendő, nemkívánatos eseménnyel kapcsolatos információk megadása esetén ezeket is rögzítjük annak érdekében, hogy eleget tegyünk a gyógyszertörvényben foglalt (2005. évi XCV. törvény 18. §-a** ) jelentési kötelezettségünknek.

Az ilyen adatkezeléssel kapcsolatos bővebb tájékoztatást bővebb az Adatvédelmi szabályzat oldalon talál.

A Weboldalon való barangolás közben bizonyos adatok passzív módon kerülhetnek összegyűjtésre (vagyis anélkül, hogy Ön tevőlegesen megadná a szóban forgó adatot számunkra) különböző technológiák – például internet protokoll címek (IP-címek), sütik, internetes szerkezeti elemek (tag-ek) és navigációs adatok – segítségével. Olvassa el Weboldalunk Sütihasználati Szabályzatát a sütikkel és a Weboldalunkon használt más nyomonkövetési technológiákkal kapcsolatos részletes tájékozódás érdekében, és tekintse át webböngészőjében a sütik (cookie-k) beállításait. Az említett szabályzatban azzal kapcsolatosan is talál információkat, hogy hogyan tilthatók le a sütik és egyéb nyomonkövetési technológiák, ha Ön nem egyezik bele azok használatába. Ha nem tilt le semmilyen sütit vagy más nyomonkövetési technológiát, úgy tekintjük, hogy beleegyezik ezek használatába.

Amennyiben a Weboldal adatkezelésében bármilyen változás történik, azt a jelen Adatvédelmi Szabályzatban – a szabályzat frissítése útján – közzétesszük.

Az Adatvédelmi szabályzat utolsó frissítésének dátuma: 2016.01.26.

*Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

**A forgalomba hozatali engedély jogosultja a jogszabályban foglaltak szerint nyilvántartja és bejelenti az EGT-megállapodásban részes államokban vagy harmadik országban bekövetkező valamennyi, a betegek vagy egészségügyi dolgozók által bejelentett vagy engedélyezés utáni vizsgálatok során észlelt feltételezett mellékhatást.