Skip to main content

Search

IBD

IBD

IBD

Tulehduksellisia suolistosairauksia (IBD eli Inflammatory Bowel Diseases) ovat krooninen haavainen paksusuolentulehdus eli colitis ulcerosa ja Crohnin tauti. Sairaus puhkeaa yleisimmin nuorella iällä, eli 15-30-vuotiaana. Sen syytä ei tarkkaan tunneta, vaikka esimerkiksi perinnöllisyydellä ja ympäristötekijöillä on arveltu olevan merkitystä. IBD-sairaudet yleistyvät nopeasti ja uusia diagnooseja tehdään yli 2 000 vuodessa.2

Haavaisen paksusuolentulehduksen oireita ovat muun muassa ripuli, veriuloste ja kivut. Oireet voivat alkaa vähitellen mutta sairauden edetessä voi tulla yleistilan heikkenemistä, painon laskua ja kuumeilua.2

Crohnin taudin oireita ovat vatsakivut, ripuli, kuumeilu ja laihtuminen ja etenkin lapsilla ja nuorilla saattaa esiintyä suun alueen oireita kuten aftoja ja haavoja.2

IBD-sairauksiin liittyy myös liitännäissairauksia kuten nivel-, iho- ja silmäoireita.2 Moni kokee myös työ- ja toimintakyvyn haasteita sekä uupumusta ja unettomuutta. Näistä kokemuksista voi lukea lisää selvityksestä, jonka Janssen Finland toteutti yhteistyössä IBD ja muut suolistosairaudet ry:n kanssa.3 

IBD-hoidon tavoitteena on remissio eli oireettomuus. Lääkehoitona käytetään kortisonia, 5-ASA-valmistetta, immunosuppressiviisia lääkkeitä ja/tai biologisia lääkkeitä. Osa potilaista saattaa myös tarvita leikkaushoitoa.2 

IBD ja muut suolistosairaudet ry tarjoaa tietoa ja tukea IBD:tä sairastaville: https://ibd.fi/ 

Videosarja Elämää IBD:n kanssa:  https://ibd.fi/elamaa-ibdn-kanssa-videosarja/