Skip to main content

Search

Yhä useampi myeloomapotilas

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Yhä useampi myeloomapotilas elää vielä vuosia diagnoosin jälkeen – selviytymisprosentti on lähes tuplaantunut

Myelooman ennuste on parantunut merkittävästi uusien hoitovaihtoehtojen myötä. Sairastuneiden suhteellinen elossaololuku viisi vuotta diagnoosista on lähes kaksinkertaistunut 20 vuoden aikana.i

Syyskuussa vietetään verisyöpien kuukautta. Hematologisten syöpien ilmaantuvuus on kasvanut ii, mutta ennuste on parantunut sairauksien hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden kehityksen ansiosta. 

Myelooman hoito on kehittynyt valtavasti viime vuosien aikana. Nykyisin hoitovaihtoehtoja on useita ja hoidot ovat yhä tehokkaampia ja paremmin siedettyjä. 

Hoitojen kehityksen ansiosta myeloomaan sairastuneiden selviytymisprosentti on 20 vuodessa lähes tuplaantunut. Suomen syöpärekisterin mukaan 5 vuoden suhteellinen elossaololuku oli vuosina 1997–1999 diagnosoiduilla 26 ja vuosina 2015–2017 diagnosoiduilla 47.i

Verisyöpien hoito kehittyy edelleen nopeasti

Myelooma on veren ja luuytimen plasmasoluihin liittyvä sairaus ja yksi yleisimmistä verisyövistä aikuisilla. Siihen sairastuu Suomessa vuosittain noin 350–400 henkilöäi ja yleisin sairastumisikä on 60–70 vuoden iässä. Sairauden ensimmäisiä oireita voivat olla luustokivut, väsymys tai toistuvat tulehdussairaudet.iii

Myeloomaan sairastuneen ennuste riippuu mm. siitä, mitä geneettisiä muutoksia syöpäsoluista löydetään ja kuinka pitkälle sairaus on edennyt, kun se havaitaan.iv Hoidon tavoitteena on lievittää ja ennaltaehkäistä oireita ja komplikaatioita, tuhota myeloomasoluja sekä hidastaa taudin etenemistä. Paras hoitovaste saavutetaan useamman eri lääkkeen yhdistelmällä. Nykyään useimmiten ensihoito koostuukin 2–3 lääkkeestä, joista yksi on kortisoni.iii

Tällä hetkellä myelooman hoitoon tutkitaan myös esimerkiksi uudentyyppisiä immunoterapioita, kuten CAR T -soluhoitoja.v CAR T -hoidoista on saatu jo lupaavia tuloksia nopeakasvuisen B-solulymfooman sekä lasten ja nuorten B-solulinjan akuutin lymfoblastileukemian hoidossa.vi

CAR T -soluhoidossa potilaalta itseltään eristetyt T-solut muokataan laboratoriossa tuottamaan jotakin syöpäsolun rakennetta tunnistavaa ja T-soluja aktivoivaa kimeeriproteiinia.vii

Vaikka myeloomaa ei voida vielä parantaa, uudet hoitovaihtoehdot tuovat potilaille jatkuvasti uutta toivoa ja pidentävät elinajanodotteita. 

____________
i https://syoparekisteri.fi/ Viitattu 31.8.2022
ii https://www.duodecimlehti.fi/duo14984 Viitattu 31.8.2022
iii https://www.syopapotilaat.fi/opas/multippeli-myelooma-potilaan-opas/ Viitattu 31.8.2022
iv https://themmrf.org/multiple-myeloma/prognosis/. Viitattu 31.8.2022
v Zanwar et. al 2020. Saatavilla: https://www.nature.com/articles/s41408-020-00350-x. Viitattu 31.8.2022
vi https://www.kaikkisyovasta.fi/digilehti-artikkeli/lupaava-car-t-soluhoit.... Viitattu 31.8.2022
vii https://www.duodecimlehti.fi/duo14969. Viitattu 31.8.2022