Skip to main content

Search

maailman-psoriasispaiva-2023

Maailman psoriasispäivänä korostetaan sairauden kokonaisvaltaisuutta – joka toinen psoriasista sairastava kokee mielen kuormitusta

Maailman psoriasispäivää vietetään vuosittain 29. lokakuuta. Päivän tavoitteena on lisätä tietoa psoriasiksesta sairautena ja sen vaikutuksista sairastavien arkeen. Tänä vuonna teemana on ’’Koko kehon sairaus’’, joka muistuttaa siitä, että psoriasis on koko kehon tulehduksellinen sairaus, jota on tärkeää hoitaa kokonaisvaltaisesti.

Psoriasisliiton kesä-heinäkuussa 2023 toteuttaman kyselytutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miltä psoriasiksen hoito näyttää tämän päivän Suomessa. Tutkimukseen saatiin lähes 2000 vastaajaa. Tulokset osoittavat, että psoriasiksen hoidossa on edelleen kehitettävää.

Mielenterveydestä puhutaan psoriasiksen hoidossa vain harvoin

Tulokset kertovat siitä, että psoriasiksella on kokonaisvaltaisia vaikutuksia potilaiden elämään. Joka toinen psoriaatikko kokee, että sairaus kuormittaa mieltä ja aiheuttaa esimerkiksi stressiä, unettomuutta, ahdistusta ja masennusta. 24 % vastaajista kokee psoriasiksen vaikuttavan paljon arkeensa.

Mielenterveydestä puhutaan terveydenhuollossa kuitenkin vain harvoin. Vain joka neljäs vastaaja kertoi, että aiheesta oli keskusteltu terveydenhuollon vastaanotolla, joko ammattilaisen tai sairastavan itsensä aloitteesta. Psykologin tai psykoterapeutin palveluita oli ehdotettu vain yhdelle prosentille.

Avainasemassa hoidon kokonaisvaltaisuus 

Vaikka lähes puolet vastaajista kokevat saavansa hyvää hoitoa psoriasikseen ja pystyvänsä osallistumaan oman hoitonsa suunnitteluun, hoidossa usein jää huomioimatta muut elämän osa-alueet sekä mahdolliset liitännäissairaudet. Monilla vastaajista ei myöskään ollut kirjallista hoitosuunnitelmaa tai tietoa, mistä sellaisen löytää. Keskimäärin kyselyn vastaajat antoivat saamalleen hoidolle kouluarvosanan 7.  

Psoriasis kasvattaa tutkimusten mukaan riskiä sairastua useisiin muihin sairauksiin, kuten sydän- ja verisuonisairauksiin tai diabetekseen. Kuitenkin vain joka kolmas vastaaja oli keskustellut terveydenhuollossa liitännäissairauksia, vaikka niitä oli yli puolella vastaajista.  

Tutkimuksen tuloksien perusteella eri asiantuntijoiden hoitopalveluiden tarjoaminen osana psoriasiksen hoitoa on harvinaista, vaikka ne voisivat merkittävästi tukea sairastavien toimintakykyä ja hyvinvointia. Lähes 57 % sairastavista kokee, että hoidossa ei kiinnitetä riittävästi huomiota elämänlaatuun ja neljälle viidestä ei ole ehdotettu mitään asiantuntijapalveluita. 

Janssen Finland toimi yhteistyökumppanina Psoriasisliiton kyselytutkimushankkeessa.

CP-419211