Skip to main content

Search

Real World Evidence

Tutkimus

Tutkimus

Mitä Real World Evidence tarkoittaa?

Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Havainnointitutkimus eli epidemiologinen tutkimus tunnetaan myös nimellä Real World Evidence -tutkimus (RWE). RWE-tutkimuksessa kerätään tietoja, joiden avulla analysoidaan sairauden etenemistä ja esimerkiksi sitä, miten lääke toimii varsinaisessa hoitokäytössä. RWE-tutkimukset perustuvat usein rekistereistä ja tietokannoista saataviin tietoihin. Nämä tärkeät tutkimukset myös täydentävät satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia eli RCT-tutkimuksia. 

RWE-tutkimukset perustuvat empiiriseen tietoon, jota saadaan esimerkiksi sähköisistä potilasasiakirjoista, sairasvakuutustilastoista, potilasrekistereistä sekä potilaiden ja hoitohenkilöstön haastatteluista. Tutkimuksissa muun muassa kuvataan, miten lääkettä käytetään ja mitkä ovat sen tulokset pitkän aikavälin kliinisen tehon, turvallisuuden ja kustannusten kannalta. 

RWE-tutkimuksessa voidaan esimerkiksi arvioida kliinistä tehoa ja turvallisuutta pitkällä aikavälillä. Tutkimukset auttavat myös ennustamaan sairauksia, sairauksien kehittymistä, hoidon tehoa ja vaikutuksia sekä sosiodemografisia muuttujia.

Monet päättäjät ovat toivoneet, että RWE-tutkimuksia tehtäisiin enemmän, sillä ne auttavat laadukkaan ja kustannustehokkaan sairaanhoidon kehittämisessä.