Skip to main content

Search

tulevaisuuskirjoitus-2024

Janssen valmistautuu vuoteen odottavaisin mielin
Vuosi 2023 on takana päin, ja on aika kääntää katseet tulevaan vuoteen. Mitä janssenlaiset odottavat vuodelta 2024?

Hyvinvointialueet ja poliittiset muutokset määrittävät toimintaympäristöä 

Vuoden 2023 aikana suomalaisen lääkealan toimintaympäristössä tapahtui paljon muutoksia. Suomella on uusi hallitus ja hallitusohjelma, ja hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa. 

Pekka Ihalmo, joka tiimeineen työskentelee market access-teemojen ja yhteiskuntasuhteiden parissa, kuvaa että vuosi 2023 oli vielä pitkälti keskittynyt hyvinvointialueiden käynnistämiseen. Nyt odotetaan, että ne pääsevät vakiinnuttamaan ja kehittämään toimintaansa. Solid Tumor -liiketoimintayksikön vetäjä Jaana Linna kertoo, että hyvinvointialueet ovat muuttaneet sekä toimintaympäristöä että terveydenhuollon johtamista, kun kliinikot ja potilaat etsivät uusia tapoja toimia. 

Linnan mukaan toimintaympäristöä ja sen muutoksia pitää ymmärtää nopeasti, jotta Janssen pystyy toimimaan potilaiden hyväksi sekä luotettavana kumppanina asiakkaille ja hyvinvointialueille. 

Uudessa hallitusohjelmassa mainitaan lääkeasioiden uudistaminen sekä lääkkeiden arviointitoiminta. Pekka Ihalmon mukaan on positiivista, että hallitusohjelmassa on tunnistettu tarve tehdä asioita ja tulevana vuonna tullaankin näkemään, päästäänkö sanoista tekoihin. Ihalmo sanoo, että myös Janssenilla on paikkansa hallitusohjelmaan liittyvissä keskusteluissa, jonka vuoksi hallitusohjelman kirjauksien edistymistä seurataan tulevana vuonna mielenkiinnolla. Lisäksi Kaija Illikainen, joka vastaa projekteista ja sisäisestä viestinnästä, kertoo, että tulevana vuonna seurataan myös Suomen sekä Yhdysvaltojen vaaleja tarkalla silmällä. 

Strategiat edistyvät 

Pekka Ihalmo iloitsee siitä, että terveysalan kasvustrategia on rakentumassa. Strategialta hän toivoo erityisesti, että siinä katsottaisiin nykytilannetta rehellisesti, ja haasteisiin myös tartuttaisiin. 

Myös kansallinen syöpästrategia, jota ei vielä hallitusohjelmassa noteerattu, näyttää nyt etenevän. 

”Tämä on hieno juttu! Olemme Suomessa jäänyt joidenkin syöpien hoidossa jälkeen, ja strategiassa olisi aiheellista miettiä sitä, miten nousemme takaisin muiden pohjoismaiden tasolle”, Ihalmo toivoo. 

Tuleva vuosi on merkittävä Janssenille ja koko toimialalle 

Tuleva vuosi tulee olemaan jännittävä sekä Janssenin että koko toimialan kannalta. Erityisesti siltä odotetaan uusien hoitomuotojen ja toimintaympäristön kehitystä, minkä lisäksi tuleva vuosi pitää sisällään paljon Janssenin sisäisiä innostavia kehityskulkuja. 

Lääketieteellinen johtaja Petteri Hervonen kertoo, että vuosi 2024 tulee olemaan loistava Janssenille etenkin kliinisen tutkimuksen kannalta: ’’Olemme saaneet huippuammattilaisista koostuvan globaalin tutkimusorganisaation Suomeen ja yhdessä lääketieteellisen asiantuntijoidemme ja kliinisten tutkijoiden kanssa pääsemme aloittamaan useita merkittäviä uusia tutkimuksia. Uskon että voimme ensi vuonna tarjota entistäkin enemmän lisäarvoa asiakkaillemme ja toivoa potilaille ja heidän läheisilleen.’’ 

Myös Pekka Ihalmon mukaan vuosi 2024 tulee olemaan Janssenille merkityksellinen: yrityksessä mennään kohti kohdennettuja hoitoja sekä uudentyyppisiä teknologioita, kuten solu- ja geeniterapioita. Myös puitesopimusyhteistyöhön panostetaan tulevana vuonna ja Ihalmo kertoo, että hienoja tuloksia on jo nyt saatu lyhyessä ajassa muun maussa HUSin ja Helsingin yliopiston kanssa. 

Janssenlaiset nostivat esiin myös terapia-alueiden hoidon muutokset. Lymfoomatiimin vetäjä Anssi Pahlanen kertoo, että esimerkiksi hoitokäytännöt ovat muuttumassa ja uudet innovatiiviset yhdistelmähoidot ovat tulossa ensilinjan hoitoihin. 

”Näyttö uusista hoitomuodoista vankistuu ja kansainväliset hoitosuositukset päivittyvät, mutta suomalaisen hoitokäytännön päivittymistä haastavat hajanaiset ja epäselvät arviointi- ja käyttöönottoprosessit. Miten hyvinvointialueet voisivat ottaa uusia, vaikuttavampia lääkehoitoja tehokkaammin käyttöön ja miten voisimme olla tukemassa uusien hoitokäytäntöjen käyttöönotossa?” Pahlanen miettii. 

Miltä Janssen näyttää vuonna 2024? 

Tulevana vuonna muuttuu myös brändi-identiteetti, kun Janssenin roolia osana Johnson & Johnsonia korostetaan brändiuudistuksen kautta. Kaija Illikainen kertoo työnantajabrändin olevan entistä tärkeämpi kilpailtaessa työntekijöistä. Lisäksi Illikainen odottaa innolla nykyisten työntekijöiden osaamisen kehittämistä sekä Janssenin toiminnan ketteröittämistä. 

Maajohtaja Nina Ekholm-Wenberg uskoo, että vuosi 2024 tuo mukanaan uusia ja innostavia haasteita koko Suomen organisaatiolle.

''Ulkoiset muutokset vaativat ketteryyttä ja uusien toimintatapojen rohkeaa kokeilemista. Olen luottavainen ja ylpeä siitä, että tiimimme Suomessa on valmis ottamaan vastaan nämä haasteet. Tiimimme ei ole pelkästään asiantunteva ja omistautunut työlleen, mutta myös erittäin asiakaslähtöinen ja innostunut kokeilemaan uutta. Koulutamme itseämme jatkuvasti pysyäksemme ajan hermolla ja ollaksemme valmiita tulevaisuuden mahdollisuuksiin.

Kaikessa mitä teemme, tavoitteenamme on varmistaa, että niin potilaat kuin asiakkaamme saavat parasta mahdollista hoitoa ja palvelua.

Katson innolla ja luottamuksella vuoteen 2024. Yhdessä, yhtenä tiiminä, voimme saavuttaa upeita asioita. ToGether ToGetThere!'' kannustaa Ekholm-Wenberg.

EM-148469 01/2024