Skip to main content

Search

Verkkosivuston käyttöehdot

Verkkosivuston käyttöehdot
Käyttöehdot

Viimeksi päivitetty 1. heinäkuuta 2016

Tämän verkkosivuston (”Verkkosivusto”) käyttöön sovelletaan näitä Käyttöehtoja ja niihin mahdollisesti myöhemmin tehtäviä muutoksia tai täydennyksiä (yhdessä tämä ”Sopimus”), jotka Janssen-Cilag Oy tai jokin sen läheisyhteisöistä (yhdessä ”Sivuston Omistaja” tai ”me”) julkaisee. Käyttämällä Verkkosivustoa tai muita Verkkosivuston [tai mobiiliohjelmiston] kautta tarjottuja palveluita tai sisältöjä suostut siihen, että Sopimuksen ehdot sitovat sinua juridisesti ja ne voidaan panna täytäntöön samoin kuin silloin, jos olisit allekirjoittanut Sopimuksen. Ellet hyväksy Sopimuksen ehtoja, kehotamme sinua pidättäytymään Verkkosivuston käytöstä ja aineiston julkaisemisesta tai lähettämisestä Verkkosivustolle.

Verkkosivuston yleisö

Verkkosivusto on tarkoitettu ja suunnattu Suomessa asuville henkilöille. Verkkosivustoa ei ole tarkoitettu alle 18-vuotiaille.

Tietoja koskeva vastuunrajoituslauseke

TÄMÄN SIVUSTON TIEDOT, KAIKKI NEUVOT JA SUOSITUKSET MUKAAN LUETTUINA, ON TARKOITETTU AINOASTAAN YLEISESTI OPPIMISEN TUEKSI. NIITÄ EI OLE TARKOITETTU LÄÄKETIETEELLISIKSI TAI TERVEYDENHOITOA KOSKEVIKSI OHJEIKSI EIKÄ DIAGNOOSIN TAI HOIDON MÄÄRITTÄMISEEN MISSÄÄN YKSITTÄISESSÄ ONGELMATILANTEESSA. NIILLÄ EI MYÖSKÄÄN OLE TARKOITUS KORVATA PÄTEVÄN, TAPAUKSESI ERITYISPIIRTEET TUNTEVAN TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖN AMMATTIMAISIA OHJEITA JA PALVELUITA. KESKUSTELE SAIRAUKSISTASI JA MAHDOLLISEN UUDEN HOIDON ALOITTAMISESTA AINA LÄÄKÄRISI TAI MUUN PÄTEVÄN TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖN KANSSA. VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖÖN SOVELLETAAN MYÖS MAHDOLLISIA MUITA SIVUSTOLLA NÄKYVIÄ VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEITA JA VAROITUKSIA.

EMME VASTAA SEURAUKSISTA, JOTKA LIITTYVÄT SUORAAN TAI EPÄSUORASTI SIIHEN, ETTÄ OLET RYHTYNYT TOIMENPITEISIIN TAI PIDÄTTÄYTYNYT NIISTÄ VERKKOSIVUSTON TIETOJEN, PALVELUIDEN TAI MUUN AINEISTON PERUSTEELLA. VAIKKA PYRIMME SIIHEN, ETTÄ VERKKOSIVUSTON TIEDOT OVAT VIRHEETTÖMIÄ, TÄYDELLISIÄ JA AJANTASAISIA, EMME ANNA SIITÄ TAKUUTA EMMEKÄ VASTAA VERKKOSIVUSTON TIETOJEN VIRHEETTÖMYYTEEN, TÄYDELLISYYTEEN TAI AJANTASAISUUTEEN LIITTYVISTÄ VAHINGOISTA TAI TAPPIOISTA.

Omistus

Ymmärrät, että voit käyttää Verkkosivustoa vain henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Sitoudut siihen, että Verkkosivusto kaikki sen immateriaalioikeudet mukaan luettuina on Sivuston Omistajan omaisuutta eikä sinulla ole niiden käyttöön muuta oikeutta kuin näiden Käyttöehtojen mukainen oikeus. Emme vastaa mistään haitasta tai vahingosta, jota sinulle mahdollisesti aiheutuu, jos käytät Verkkosivustoa kaupallisiin tarkoituksiin tai muihin sellaisiin tarkoituksiin, joihin näissä Käyttöehdoissa ei anneta lupaa. Varaamme oikeuden evätä tai irtisanoa Verkkosivuston käyttöoikeuden harkintamme mukaan. Verkkosivusto tarjotaan käyttöön maksutta, eikä meillä ole velvollisuutta tarjota sen ylläpito- tai tukipalveluita. Emme vastaa menetyksistä ja vahingoista, joita Verkkosivuston ylläpidon tai päivittämisen laiminlyönnistä saattaa käyttäjälle aiheutua.

Verkkosivuston ja kaikkien sen päivitysten ja osien (sivustoon sisällytetyt ohjelmistot mukaan luettuina) kopioiminen tai muuttaminen tai muussa yhteydessä käyttäminen on kielletty.

Tätä Verkkosivustoa saa käyttää ainoastaan laillisiin tarkoituksiin ja näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Myönnämme sinulle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, peruutettavissa olevan, rajoitetun luvan katsella, tulostaa ja jakaa Verkkosivustolta saatavaa sisältöä henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiisi edellyttäen, ettet poista tekijänoikeutta koskevaa huomautusta tai muita sisältöön liitettyjä huomautuksia etkä hämärrä niitä. Verkkosivustolta saatavaa sisältöä ei saa millään tavalla kopioida, painaa uudelleen, muokata, näyttää, esittää, kääntää, jakaa, sovittaa, lähettää, välittää yleisölle tietoliikenteen keinoin, kierrättää tai myydä missään kaupallisessa tarkoituksessa tai tarjota sitä millekään kaupalliselle lähteelle, muut verkkosivustot mukaan luettuina, ilman Sivuston Omistajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Lisäksi sitoudut siihen, ettet (i) käytä Verkkosivustoa millään tavalla, joka voisi estää Verkkosivuston toiminnan tai ylikuormittaa, vahingoittaa tai haitata Verkkosivustoa tai sen muuta käyttöä, kuten käyttäjienn mahdollisuutta osallistua tosiaikaiseen toimintaan Verkkosivuston kautta; (ii) käytä Verkkosivustolla robottia, spider-ohjelmaa tai muuta automaattista laitetta, prosessia tai keinoa mihinkään tarkoitukseen, kuten sivuston haravointiin, tiedonlouhintaan tai minkä tahansa Verkkosivuston aineiston seurantaan tai kopiointiin; (iii) käytä mitään manuaalista prosessia minkään Verkkosivuston aineiston seurantaan tai kopiointiin tai muihin luvattomiin tarkoituksiin ilman Sivuston Omistajan nimenomaisella etukäteen antamaa kirjallista suostumusta; (iv) käytä mitään muuta laitetta, ohjelmaa tai aliohjelmaa joka haittaa Verkkosivuston asianmukaista toimintaa; tai (v) muulla tavoin yritä haitata Verkkosivuston asianmukaista toimintaa.

Varaamme kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti ole myönnetty sinulle.

Yksityisyydensuoja ja tietojen käyttöä koskeva suostumus

Kun käytät Verkkosivustoa, saamme rekisteröitymisen yhteydessä tai muulla tavoin haltuumme sinua koskevia tietoja. Näihin tietoihin sovelletaan Tietosuojaperiaatteitamme. Tietosuojaperiaatteemme koskevat meille toimittamiesi tietojen keräämistä ja käyttöä ja sinun oikeuksiasi kyseisiin tietoihin.

Sähköinen viestintä

Verkkosivustolla esitetyt tiedot ovat sähköistä viestintää. Kun viestit kanssamme Verkkosivuston välityksellä tai muilla sähköisillä keinoilla, kuten sähköpostitse, kyse on sähköisestä viestinnästä. Suostut siihen, että voimme viestiä kanssasi sähköisesti paikallista tietosuojalainsäädäntöä noudattaen. Hyväksyt, että tämä sähköinen viestintä sekä sähköisesti sinulle toimittamamme tiedonannot, tietojen luovutukset, sopimukset ja muut ilmoitukset vastaavat kirjallisesti annettuja ilmoituksia ja ovat yhtä päteviä ja tehokkaita kuin ilmoituksen antajan allekirjoittamat kirjalliset ilmoitukset.

Käyttäjän Verkkosivustolle lataamat aineistot

Olemme luoneet tai saatamme tulevaisuudessa luoda Verkkosivustolle tiettyjä alueita, kuten keskusteluryhmiä ja pikaviestialueita, joihin jäsenet voivat ladata sisältöä ja joissa he voivat jakaa muun muassa ajatuksiaan, kommenttejaan, tuotearvioitaan, kuviaan ja videoitaan muiden käyttäjien kanssa (yhdessä ”Foorumit”). Foorumit saattavat olla ainoastaan Verkkosivuston rekisteröityjen jäsenten käytettävissä. Voidaksemme varmistaa, että käyttäjien jakamat tekstit, piirrokset, ohjelmistot, musiikkikappaleet, äänitallenteet, valokuvat, videot, viestit, julkaisut, tiedot tai muut aineistot (yhdessä ”Käyttäjäsisällöt”) hyödyttävät yhteisöä laajasti, olemme ottaneet käyttöön joitakin perussääntöjä, joita kaikkien tulee noudattaa.

Verkkosivuston Foorumeilla käyttäjät saattavat lisäksi voida esittää kysymyksiä asiantuntijoillemme. Vaikka maksammekin asiantuntijoille tällaisessa tapauksessa palkkion jäsenten kysymyksiin vastaamiseen käytetystä ajasta, heidän esittämänsä näkemykset ovat heidän omiaan. Tarjoamme mahdollisuuden esittää kysymyksiä ja lukea asiantuntijoiden neuvoja Foorumeilla pelkästään Verkkosivuston jäsenten tiedoksi ja oppimisen tueksi.

Verkkosivustolla noudatetaan käytäntöä, jonka mukaan Käyttäjäsisällöt tarkastetaan joko ennen Käyttäjäsisällön julkaisemista tai sen jälkeen mahdollisuuksien mukaan. Ennakkomoderointi tarkoittaa sitä, ettei Käyttäjäsisältöä julkaista Foorumilla eivätkä muut Verkkosivuston jäsenet voi nähdä tai käyttää sitä, ennen kuin olemme tarkastaneet sen ja todenneet, että kyseinen Käyttäjäsisältö soveltuu julkaistavaksi Foorumilla. Tämä menettely merkitsee sitä, ettei julkaistavaksi toimitettua Käyttäjäsisältöä julkaista välittömästi eikä sitä välttämättä julkaista lainkaan, ellei se mielestämme sovellu Verkkosivustolle. Jälkimoderointi tarkoittaa sitä, että tarkastamme Käyttäjäsisällön, kun se on jo julkaistu Verkkosivustolla. Jos Sivuston Omistaja katsoo, ettei jälkimoderoitu Käyttäjäsisältö ole näiden Ehtojen mukaista tai ettei se muuten sovellu Verkkosivustolle, se poistetaan Verkkosivustolta ilmoittamatta asiasta erikseen Käyttäjälle.

Käyttäjäsisällön on oltava Foorumille sopivaa. Saatamme hylätä, muokata tai poistaa mitä tahansa Käyttäjäsisältöjä, jotka eivät ole julkaisemiemme Yhteisöohjeiden mukaisia. Tämä ei sulje pois muita Käyttäjäsisältöjen hylkäämisperusteita. Sinun on luettava Yhteisöohjeet, ennen kuin julkaiset Käyttäjäsisältöjä Verkkosivustolla.

Kun lähetät Käyttäjäsisältöjä julkaistavaksi Foorumille, sinä samalla (1) vahvistat, että sinulla on oikeus julkaista tai välittää Käyttäjäsisältöjä, (2) sitoudut siihen, että olet yksin vastuussa kaikista julkaistavaksi lähettämistäsi Käyttäjäsisällöistä ja (3) annat Sivuston Omistajalle ja sen läheisyhteisöille peruuttamattoman, maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, pysyvän, kokonaisuudessaan alilisensoitavan, siirrettävän, lisämaksuista vapaan oikeuden käyttää Käyttäjäsisältöjäsi millä tahansa tavalla Verkkosivustolla ja millä tahansa muulla Sivuston Omistajan tai sen läheisyhteisöjen omistamalla tai ylläpitämällä verkkosivustolla (sekä millä tahansa Sivuston Omistajaan tai sen läheisyhteisöihin liittyvillä sosiaalisen median sivustoilla).

Voimme vapaasti käyttää mitä tahansa Käyttäjäsisältöihisi sisältyviä tai niistä johdettuja ideoita, konsepteja, taitotietoa tai tekniikoita mihin tahansa tarkoitukseen tuotteiden kehittäminen, valmistaminen ja markkinointi mukaan luettuna. Älä siis lähetä meille mitään ideoita, ehdotuksia tai aineistoja, jotka haluat pitää luottamuksellisina tai joista odotat saavasi korvausta. Et voi esittää meitä kohtaan mitään vaatimuksia Käyttäjäsisältöjen käytöstä tai käyttämättä jättämisestä. Kun lähetät Käyttäjäsisältöjä, ymmärrät, että meillä on oikeus käyttää, näyttää ja julkaista sinun nimesi, valokuvasi tai muu kuva sinusta, äänesi, esityksesi, taustatietosi ja/tai esittämäsi näkemykset pysyvästi ja maailmanlaajuisesti Verkkosivustolla ja minkä tahansa läheisyhteisömme tai seuraajamme Verkkosivustolla tai meidän tai läheisyhteisöjemme omistamilla tai ylläpitämillä sosiaalisen median kanavilla, mutta meillä ei ole velvollisuutta tehdä mitään näistä. Jos käytämme jotakin näistä oikeuksista, ymmärrät ja hyväksyt, ettet saa siitä mitään korvausta, maksua, ilmoitusta tai mainintaa ja ettei Sivuston Omistajan tarvitse saada sinulta hyväksyntää siihen, miten se niitä käyttää.

Olet tietoinen siitä, että Foorumit sisältävät toisten käyttäjien mielipiteitä ja näkemyksiä. Olet tietoinen myös siitä, ettemme me vastaa Verkkosivustolla olevien Käyttäjäsisältöjen paikkansapitävyydestä. Ymmärrät ja hyväksyt, että kaikki Käyttäjäsisällöt ovat yksinomaan Käyttäjäsisällön julkaisseen henkilön vastuulla. Ymmärrät ja hyväksyt, että sinun on itse arvioitava ja kannettava mahdolliset riskit, joita Käyttäjäsisältöjen käyttöön liittyy. Tämä koskee muun muassa Käyttäjäsisältöjen paikkansapitävyyttä, kattavuutta ja hyödyllisyyttä.

Varaamme oikeuden milloin tahansa tilapäisesti tai pysyvästi evätä sinulta mahdollisuuden ladata Käyttäjäsisältöjä Verkkosivustolle ja käyttää Käyttäjäsisältöjä. Teemme ratkaisumme yksinomaisen harkintamme mukaan, eikä meidän välttämättä tarvitse ilmoittaa asiasta sinulle. Hyväksyt sen, ettemme vastaa sinulle tai kenellekään kolmannelle osapuolelle Käyttäjäsisältöjen hyväksymisen tilapäisestä tai pysyvästä epäämisestä.

Muista, että kaikkien Verkkosivustolle mobiililaitteella lähettämiesi Käyttäjäsisältöjen on oltava tallennettuina kyseiseen mobiililaitteeseen. Mobiililaitteesi ja siihen tallennettujen tietojen ja aineistojen sekä laitteesi mahdollisen salasanan ja Verkkosivustolle kirjautumiseen käyttämäsi salasanan turvallisuus ovat sinun yksinomaisella vastuullasi.

Käyttäjäsisältöjen säilyttäminen

Saatamme rajoittaa Käyttäjäsisältöjen enimmäistallennusmäärää Verkkosivustolla. Emme vastaa menetyksistä tai haitoista, joita sinulle mahdollisesti aiheutuu siitä, että viestejä, ilmoituksia tai muita Käyttäjäsisältöjä on poistettu tai jätetty tallentamatta suurimman sallitun tallennusmäärän täyttymisen vuoksi.

Lisäehdot

Joihinkin Verkkosivuston toiminnallisuuksiin tai sisältöihin, kuten tarjouksiin, kilpailuihin ja arvontoihin, saatetaan soveltaa lisäehtoja. Osallistumalla Verkkosivustolla mihin tahansa sellaiseen toimintaan, johon sovelletaan lisäehtoja, kuten arvontaan tai kilpailuun, joissa on viralliset säännöt, hyväksyt sen, että sinuun sovelletaan näiden Käyttöehtojen lisäksi kyseisiä lisäehtoja.

Verkkosivuston käyttöä koskeva vastuunrajoitus

VERKKOSIVUSTO TOIMITETAAN ”SELLAISENA KUIN SE ON”- JA ”SITEN KUIN SE ON SAATAVILLA” EHDOILLA. ELLEI NÄISSÄ EHDOISSA NIMENOMAISESTI TOISIN SANOTA JA NIIN LAAJASTI KUIN SE ON SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN SALLITTUA, SIVUSTON OMISTAJA SANOUTUU NIMENOMAISESTI IRTI KAIKISTA MAHDOLLISISTA NIMENOMAISISTA, HILJAISISTA TAI LAINMUKAISISTA VAKUUTUKSISTA, MUUN MUASSA VAKUUTUKSISTA, JOTKA KOSKEVAT MARKKINAKELPOISUUTTA, SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN SEKÄ SITÄ, ETTEI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN IMMATERIAALIOIKEUKSIA OLE LOUKATTU.

SIVUSTON OMISTAJA EI TAKAA, ETTÄ VERKKOSIVUSTO VASTAA VAATIMUKSIASI. SIVUSTON OMISTAJA EI MYÖSKÄÄN TAKAA, ETTÄ VERKKOSIVUSTO ON KÄYTETTÄVISSÄ KESKEYTYKSETTÖMÄSTI, OIKEA-AIKAISESTI, LUOTETTAVASTI TAI VIRHEETTÖMÄSTI TAI ETTÄ MAHDOLLISET VIRHEET KORJATAAN. SIVUSTON OMISTAJA EI ANNA MITÄÄN TAKEITA VERKKOSIVUSTON KÄYTÖSTÄ SAATAVISTA TULOKSISTA TAI VERKKOSIVUSTON KAUTTA SAATUJEN TIETOJEN PAIKKANSAPITÄVYYDESTÄ, LAADUSTA TAI LUOTETTAVUUDESTA.

YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT, ETTÄ KAIKKIEN MAHDOLLISESTI LATAAMIESI TAI MUUTOIN VERKKOSIVUSTOA KÄYTTÄMÄLLÄ SAAMIESI AINEISTOJEN JA TIETOJEN KÄYTTÖ TAPAHTUU OMALLA VASTUULLASI JA ETTÄ VASTAAT YKSIN MAHDOLLISISTA TIETOKONEJÄRJESTELMÄLLESI AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA TAI TIETOJEN MENETYKSISTÄ, JOITA TÄLLAISTEN AINEISTOJEN TAI TIETOJEN LATAAMINEN VOI AIHEUTTAA.

MITÄÄN SIVUSTON OMISTAJALTA TAI VERKKOSIVUSTON KAUTTA SUULLISESTI TAI KIRJALLISESTI SAATUA NEUVOA TAI TIETOA EI TULKITA VAKUUTUKSEKSI, ELLEI SITÄ NIMENOMAISESTI OLE NÄISSÄ EHDOISSA ESITETTY.

Vastuunrajoitukset

ILMOITAT NIMENOMAISESTI YMMÄRTÄVÄSI JA HYVÄKSYVÄSI, ETTÄ SIVUSTON OMISTAJA JA SEN LÄHEISYHTEISÖT SEKÄ NIIDEN JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT, ASIAMIEHET, TOIMEKSISAAJAT TAI MUUT EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TILANTEESSA VASTAA VÄLITTÖMISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA MAKSETTAVASTA VAHINGONKORVAUKSESTA, ERITYISVAHINGONKORVAUKSESTA (SPECIAL DAMAGES), SATUNNAISISTA VAHINGOISTA TAI SEURANNAISVAHINGOISTA MAKSETTAVASTA VAHINGONKORVAUKSESTA (INCIDENTAL DAMAGES TAI CONSEQUENTIAL DAMAGES), RANGAISTUSLUONTEISESTA VAHINGONKORVAUKSESTA (PUNITIVE DAMAGES) TAI ANKAROITETUSTA VAHINGONKORVAUKSESTA (AGGRAVATED DAMAGES). TÄLLAISIA OVAT MUUN MUASSA KÄYTTÖMAHDOLLISUUDEN MENETTÄMINEN, TULOJEN, SÄÄSTÖJEN TAI VOITTOJEN MENETTÄMINEN, TIETOJEN MENETTÄMINEN, GOODWILL-ARVON MENETTÄMINEN, KORVAAVIEN PALVELUIDEN HANKINNASTA AIHEUTUNEET KUSTANNUKSET TAI MITKÄ TAHANSA MUUT VÄLILLISET, ERITYISET, SATUNNAISET TAI SEURANNAISET VAHINGOT RIIPPUMATTA NIIDEN AIHEUTUMISTAVASTA JA VÄITETYSTÄ VASTUUPERUSTEESTA, KUTEN SOPIMUSRIKKOMUKSESTA TAI SOPIMUSSUHTEEN ULKOPUOLISESTA VAHINGONKORVAUSVASTUUSTA (TUOTTAMUS JA ANKARA VASTUU MUKAAN LUETTUNA) TAI JOKA ON MUULLA TAVOIN AIHEUTUNUT (1) VERKKOSIVUSTON KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTÖN ESTYMISESTÄ, (2) KORVAAVIEN PALVELUIDEN, TUOTTEIDEN TAI VERKKOSIVUSTOJEN HANKINNASTA AIHEUTUNEISTA KUSTANNUKSISTA, (3) LÄHETTÄMIESI AINEISTOJEN TAI TIETOJEN MUUTTUMISESTA TAI JOUTUMISESTA VÄÄRIIN KÄSIIN (HENKILÖTIEDOT MUKAAN LUETTUINA), (4) JONKIN KOLMANNEN OSAPUOLEN NÄKEMYKSISTÄ TAI TOIMINNASTA VERKKOSIVUSTOLLA TAI (5) MISTÄ TAHANSA MUUSTA VERKKOSIVUSTOON LIITTYVÄSTÄ SEIKASTA. NÄITÄ RAJOITUKSIA SOVELLETAAN RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO SIVUSTON OMISTAJALLE ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA JA SIITÄ, TÄYTTÄVÄTKÖ RAJOITUKSEN KOSKEMAT OIKEUSKEINOT OLENNAISEN TARKOITUKSENSA. TÄTÄ VASTUUNRAJOITUSTA SOVELLETAAN SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISESSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA.

Tavaramerkit

Verkkosivustolla näkyvät tavaramerkit ja brändinimet ovat Sivuston Omistajan, sen läheisyhteisöjen tai kolmansien osapuolten omaisuutta. Sivuston Omistajan omistamia tavaramerkkejä tai palvelumerkkejä ei saa käyttää tai pitää esillä ilman etukäteen antamaamme kirjallista suostumusta. Myöskään muita Verkkosivustolla näkyviä tavaramerkkejä tai palvelumerkkejä ei saa käyttää tai pitää esillä ilman niiden omistajien antamaa lupaa.

Verkkosivuston muuttaminen tai käytön päättyminen

Pyrimme kaikin kohtuullisin keinoin pitämään Verkkosivuston saatavilla. Aika ajoin meidän voi kuitenkin olla tarpeen keskeyttää Verkkosivuston käyttö, rajoittaa Verkkosivuston käyttöä, muuttaa Verkkosivustoa tai sen osia tai lakkauttaa Verkkosivusto tai sen osia pysyvästi tai tilapäisesti ilmoittamatta asiasta erikseen. Emme vastaa vahingoista tai menetyksistä, joita sinulle saattaa aiheutua näistä toimenpiteistä.

Irtisanominen

Voimme milloin tahansa irtisanoa oikeutesi käyttää Verkkosivustoa ja poistaa kaikki Käyttäjäsisältösi tai minkä tahansa osan niistä ilmoittamatta asiasta etukäteen, jos meillä on hyvä syy siihen. Tällainen syy voi olla esimerkiksi se, että olet rikkonut näitä Käyttöehtoja ja Yhteisöohjeita. Emme vastaa vahingoista tai menetyksistä, joita sinulle mahdollisesti aiheutuu Verkkosivuston käyttöoikeutesi irtisanomisesta tällaisessa tilanteessa. Mahdollisessa irtisanomistilanteessa sinun on lakattava käyttämästä Verkkosivustoa. Hyväksyt myös sen, että omistusta, tavaramerkkejä, vahingonkorvausta, verkkosivuston käyttöä koskevaa vastuunrajoitusta, vahingonkorvausvastuun rajoitusta ja sovellettavaa lainsäädäntöä koskevat Sopimuksen ehdot jäävät voimaan myös Sopimuksen päättymisen jälkeen.

Linkit kolmansien osapuolten sivustoihin

Verkkosivustossa voi olla linkkejä tai viittauksia kolmansien osapuolten verkkosivustoihin. Tällaiset linkit ovat vain tiedoksesi. Mikään kolmannen osapuolen tieto, aineisto tai sisältö, joka sisältyy tähän Verkkosivustoon tai johon Verkkosivustolla on viittaus tai linkki tai josta on viittaus tai linkki Verkkosivustoon, ei ole kolmannen osapuolen tuotetta, palvelua tai tietoa koskeva nimenomainen tai hiljainen suositus. Kaikki tiedot, näkemykset, suositukset, tuotteet tai palvelut, joita tällaiset kolmannet osapuolet tarjoavat toisiin verkkosivustoihin yhdistettyjen linkkiensä kautta tai muulla tavoin omien verkkosivustojensa välityksellä, ovat yksinomaan näiden kolmansien osapuolten omia eivätkä edusta Sivuston Omistajan näkemyksiä. Kolmansien osapuolten verkkosivustojen käyttöön sovelletaan niiden omia käyttöehtoja ja tietosuojaperiaatteita.

Vahingonkorvaus

Sitoudut korvaamaan Sivuston Omistajalle ja sen läheisyhteisöille sekä niiden johtajille, toimihenkilöille, työntekijöille, asiamiehille ja muille edustajille kaikki vaateet, vastuut, vahingonkorvaukset ja kulut, mukaan lukien kaikki oikeudenkäyntikulut, jotka olet aiheuttanut jollakin seuraavista tai jotka liittyvät johonkin seuraavista: (a) näiden Käyttöehtojen rikkominen, (b) tapa, jolla olet käyttänyt Verkkosivustoa, mukaan lukien muun muassa tapa, jolla olet välittänyt tai sijoittanut tietoa tai aineistoa Verkkosivustolle ja (c) mahdollinen vaatimus tai väite, joka koskee sitä, että Käyttäjäsisältösi loukkaavat jonkin kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia tai yksityisyydensuojaa.

Käyttöehtojen muuttaminen

Voimme aika ajoin yksinomaisen harkintamme mukaan tehdä muutoksia näihin Käyttöehtoihin päivittämällä Käyttöehtoja Verkkosivustolla ja ilmoittamalla Käyttöehtojen uuden version voimaantulopäivän. Käyttöehtojen yläreunassa näkyvä Viimeksi muokattu -päivämäärä kertoo, milloin viimeisimmät muutokset on tehty. Jatkamalla Verkkosivuston käyttöä sen jälkeen, kun Käyttöehtojen uusi versio on julkaistu, ilmoitat hyväksyväsi kaikki niihin tehdyt muutokset. Sen vuoksi sinun tulisi Verkkosivustolla käydessäsi tarkistaa, onko Sopimuksesta julkaistu uusi versio.

Yhteystiedot

Jos sinulla on näitä Käyttöehtoja tai Verkkosivustoa koskevia kysymyksiä tai olet epävarma jostakin, voit ottaa meihin yhteyttä Tietosuojaperiaatteissa kuvatulla tavalla tai tämän Verkkosivuston Ota yhteyttä osion kautta.

Lausekkeiden erillisyys

Jos jonkin näiden Käyttöehtojen osan tai ehdon katsotaan olevan lainvastainen, mitätön, pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton, kyseinen osa katsotaan näistä Käyttöehdoista erilliseksi eikä se vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.

Sopimuksen päättymisen jälkeen voimassa pysyvät ehdot

Kaikki Käyttöehtojen kohdat pysyvät voimassa, vaikka Verkkosivuston käyttöoikeus irtisanottaisiin.

Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Verkkosivuston tiedot on tarkoitettu ainoastaan Suomessa asuvien henkilöiden käyttöön. Muiden maiden lainsäädäntö, sääntely tai lääketieteelliset käytännöt saattavat poiketa Suomessa noudatetuista. Sopimukseen ja kaikkiin Sopimukseen, Verkkosivustoon tai Verkkosivuston kautta ostettuihin tuotteisiin liittyviin riitoihin sekä näistä Käyttöehdoista mahdollisesti aiheutuviin tai niihin liittyviin muihin kuin sopimukseen perustuviin velvoitteisiin sovelletaan suomen lainsäädäntöä sen lainvalintaa koskevia periaatteita lukuun ottamatta. Mahdolliset Sopimusta koskevat oikeudenkäyntimenettelyt, joiden osapuolina olette sinä ja Sivuston Omistaja, on pantava vireille yksinomaan Suomen toimivaltaisissa tuomioistuimissa. Sitoudut siihen, että kaikki Sopimusta koskevat asiat ratkaistaan näissä tuomioistuimissa.