Skip to main content

Search

Yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa

Yhteistyö

Yhteistyö

Yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa

Toteutamme nämä kumppanuudet aina mahdollisimman eettisesti ja potilasjärjestöjen riippumattomuutta kunnioittaen. Noudatamme työssämme Lääketeollisuus ry:n ja EFPIAn eettisiä ohjeita. Julkaisemme verkkosivuillamme raportit yhteistyöstä, kuten palkkioista, apurahoista ja muista tukimuodoista.

Teemme laajasti yhteistyötä potilasjärjestöjen ja muiden edunvalvontaryhmien kanssa. Yhteistyön avulla haluamme ymmärtää potilaiden tarpeita koko ajan paremmin ja sitä kautta edistää lääketieteen kehittymistä.

Potilaat ovat Janssenin toiminnan keskiössä. Yhteistyö potilasjärjestöjen kanssa auttaa meitä ymmärtämään potilaiden tarpeita ja olosuhteita, joita me olemme sitoutuneet edistämään - oli kyse sitten sairauksien ennaltaehkäisystä, hoidosta kuin parantamisestakin

  • Teemme potilasjärjestöjen kanssa yhteistyötä tukemalla heidän toimintaansa, jotta ne voisivat ennaltaehkäistä sairauksia ja ymmärtää syitä niiden taustalla.
  • Kuuntelemme potilasjärjestöjä, jotta voimme kehittää lääkkeitä, jotka vastaavat potilaiden tarpeisiin.
  • Yhteistyömme rakentuu molemmin puolisen kunnioituksen varaan. Yhteistyössä korostuvat eettisyys, avoimuus ja potilasjärjestöjen riippumattomuus.      

Janssen kannattaa avointa yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa kuten kaikkien muidenkin sidosryhmien kanssa.

Uskomme, että näiden yhteistyösuhteiden julkistaminen on kaikkien osapuolten etu, koska se antaa suurelle yleisölle mahdollisuuden tarkastella yhteistyön luonnetta ja osoittaa, että tällä vuorovaikutuksella on yksi perimmäinen tavoite: Edistää lääketieteen kehittymistä ja varmistaa paras mahdollinen hoito potilaalle.

Lue lisää potilasjärjestöille annetusta tuesta.