Skip to main content

Πνευμονική Υπέρταση

Πνευμονική Υπέρταση

Στη Janssen, όραμά μας είναι να μετατρέψουμε την πνευμονική υπέρταση (ΠΥ) σε μια μακροχρόνια, διαχειρίσιμη πάθηση, έτσι ώστε οι ασθενείς να μπορούν να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή.

Αναγνωρίζοντας την κληρονομιά της Actelion

Τον Ιούνιο του 2017, η Actelion έγινε μέλος της Janssen, φαρμακευτικής εταιρείας της Johnson & Johnson.

Σεβόμαστε και εκτιμούμε την κληρονομιά της Actelion στην πνευμονική αρτηριακή υπέρταση (ΠΑΥ), μια σπάνια μορφή ΠΥ, και είμαστε υπερήφανοι που τα πλέον ευρέως συνταγογραφούμενα φάρμακα στον κόσμο για την ΠΥ αποτελούν τμήμα του χαρτοφυλακίου της Janssen.

Σε Janssen και Actelion, έχουμε το ίδιο πάθος για την επιστήμη και την ίδια σταθερή δέσμευση για τη βελτίωση της ευημερίας των ασθενών.

Εμπλουτίζουμε το πεδίο της ΠΥ με ένα αξιοσημείωτο ιστορικό επιστημονικών ανακαλύψεων με επίκεντρο τον ασθενή, που υποστηρίζεται από μια ανοικτή και διαφανή επιχειρηματική κουλτούρα. Διαθέτουμε 16 φάρμακα στον Πρότυπο Κατάλογο Βασικών Φαρμάκων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Με γνώμονα τη βελτιστοποίηση του ταξιδιού του ασθενή με πνευμονική υπέρταση

Ξεκινάμε μια νέα εποχή στην έρευνα για την πνευμονική υπέρταση (ΠΥ), αντιμετωπίζοντας με ολιστικό τρόπο τις ανεκπλήρωτες ανάγκες των ασθενών καθόλη την πορεία της νόσου.

Η έρευνα αυτή θα περιλαμβάνει ταχύτερη διάγνωση, καλύτερη παρακολούθηση και νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Μέσω ενός συνδυασμού ανακάλυψης και ανάπτυξης φαρμάκων που μπορούν να αλλάξουν την πορεία της νόσου, με νέες θεραπευτικές συσκευές και μη επεμβατικές διαγνωστικές μεθόδους που περιλαμβάνουν ανάλυση δεδομένων, βιοδείκτες, τεχνολογίες απεικόνισης και ψηφιακές προσεγγίσεις.

Υπάρχουν περιθώρια για την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου των θεραπειών μας και έχουμε ξεκινήσει νέες κλινικές δοκιμές, οι οποίες διερευνούν νέες ενδείξεις και τη βέλτιστη διαχείριση των ασθενών.

Επενδύοντας σε τρόπους βελτίωσης της διάγνωσης

Δεσμευόμαστε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που προς το παρόν υπάρχουν γύρω από τη διάγνωση της νόσου και να βελτιώσουμε τα ποσοστά επιβίωσης. Έχουμε ξεκινήσει τη διενέργεια εκτεταμένης έρευνας για τη χαρτογράφηση της πορείας των ασθενών στην πνευμονική αρτηριακή υπέρταση (ΠΑΥ), η οποία μας επιτρέπει να κατανοήσουμε τα εμπόδια που καθυστερούν τη διάγνωση και να σχεδιάσουμε στρατηγικές αντιμετώπισής τους.

Έχουμε συνάψει διάφορες στρατηγικές συνεργασίες και συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες «ψηφιακής υγείας». Στόχος μας να χρησιμοποιήσουμε τη νοημοσύνη των μηχανών και να διερευνήσουμε τη χρήση της τεχνολογίας στη διαγνωστική απεικόνιση στην Πνευμονική Υπέρταση, και στην ανάπτυξη in vitro διαγνωστικών μεθόδων με ανάλυση του αποτυπώματος των βιοδεικτών με βάση το microRNA. Στόχος μας η ανάπτυξη μη επεμβατικών δοκιμασιών που θα επιτρέψουν την πιο έγκαιρη διάγνωση της ΠΥ.

Αναβαθμίζοντας τη διαχείριση της Πνευμονικής Υπέρτασης

Συγκεντρώνουμε την επιστημονική και εμπορική μας τεχνογνωσία για να βοηθήσουμε να αναβαθμιστεί  η διαχείριση της πνευμονικής υπέρτασης (ΠΥ).

Δεσμεύουμε διαθέσιμους παγκόσμιους πόρους και την εμπειρογνωμοσύνη μας για να αξιοποιήσουμε τις τρέχουσες πρωτοβουλίες για την ΠΥ, καθώς και να επιδιώξουμε νέες ευκαιρίες για τη βελτίωση της διάγνωσης, της πρόσβασης στη θεραπεία και των εκβάσεων των ασθενών.

Το δυναμικό μας με 40.000 άτομα και με παγκόσμια εμβέλεια που εκτείνεται σε 150 χώρες, βοηθά στην υποστήριξη περισσότερων ασθενών σε όλο τον κόσμο.

Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση

Η πνευμονική αρτηριακή υπέρταση (ΠΑΥ) προσβάλλει άτομα όλων των ηλικιών, περιορίζοντας την επιβίωση και διαταράσσοντας την καθημερινότητα, ακόμη και όταν η αντιμετώπιση είναι η βέλτιστη. Παρότι ο άμεσος στόχος είναι η παράταση της επιβίωσης, στοχεύουμε επίσης στη βελτίωση της ποιότητας ζωής για όσους ζουν με αυτή τη νόσο.

Με προγράμματα έρευνας και ανακάλυψης σε όλους τους θεραπευτικούς τομείς, δεσμεύουμε σημαντικούς πόρους για την ανακάλυψη των πιο υποσχόμενων μηχανισμών που μπορούν να τροποποιήσουν την πορεία της ΠΑΥ. Στόχος μας είναι η αναστροφή των υποκείμενων παθολογιών στην ΠΑΥ και η αναχαίτηση της ίδιας της νόσου.

Για να γίνει αυτό, αξιοποιούμε τη βαθιά in-vitro και in-vivo τεχνογνωσία μας, καθώς και τη σύνδεση με τις κοινότητες ασθενών και την ερευνητική κοινότητα για την πλήρη κατανόηση των προκλήσεων και των κινδύνων που συνδέονται με την ΠΑΥ.

Άλλες μορφές Πνευμονικής Υπέρτασης

Η μέχρι σήμερα έρευνα έχει επικεντρωθεί κυρίως στην ΠΑΥ αλλά έχουμε επεκτείνει την έρευνά μας ώστε να συμπεριλάβουμε τη χρόνια θρομβοεμβολική πνευμονική υπέρταση (ΧΘΠΥ) και άλλους τύπους ΠΥ.

Ζώντας με την Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση - Ο χρυσός κανόνας φροντίδας

Η πνευμονική αρτηριακή υπέρταση (ΠΑΥ) είναι μια σπάνια, προοδευτικά εξελισσόμενη νόσος που επί του παρόντος δεν έχει ίαση. Ο άμεσος στόχος είναι η παράταση της επιβίωσης, αλλά είναι επίσης ζωτικής σημασίας να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής όσων ζουν με τη νόσο. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, τα άτομα που ζουν με ΠΑΥ θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένες αξιώσεις από την φροντίδα που τους παρέχεται.

Τι είναι η ΠΑΥ και ποια άτομα προσβάλλει;

Η ΠΑΥ κατηγοριοποιείται ως τύπος πνευμονικής υπέρτασης (ΠΥ). Η ΠΥ είναι ένας ευρύτερος όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την παρουσία υψηλής πίεσης στις πνευμονικές αρτηρίες από οποιαδήποτε αιτία. Η ΠΑΥ προκαλείται από την προοδευτική στένωση των πνευμονικών αρτηριών.

Η ΠΑΥ είναι μια σπάνια νόσος: Η εκτιμώμενη συχνότητά της στο γενικό πληθυσμό υπολογίζεται στα 15-60 περιστατικά ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Προσβάλλει συχνότερα γυναίκες, αλλά και άνδρες με μέση ηλικία πλέον εμφάνισης τα 50 με 65 έτη, αν και μπορεί να εμφανισθεί και σε άτομα νεαρής ηλικίας. Ακόμα και όταν η αντιμετώπιση είναι η βέλτιστη, η επιβίωση περιορίζεται και η καθημερινότητα του ασθενή διαταράσσεται. Δυστυχώς, υπάρχει σχετικά περιορισμένη επίγνωση των σημείων και των συμπτωμάτων της ΠΑΥ μεταξύ των επαγγελματιών υγείας, γεγονός που συμβάλλει στην καθυστέρηση της διάγνωσης.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι ΠΑΥ. Η ιδιοπαθής - που σημαίνει ότι δεν είναι γνωστή η αιτία - είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος. Λιγότερο από 1 στις 10 περιπτώσεις αποδίδονται σε οικογενειακή προδιάθεση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ΠΑΥ μπορεί να σχετίζεται με άλλες παθήσεις, όπως συγγενή καρδιοπάθεια  ή νόσο του συνδετικού ιστού.

Ανεξάρτητα από τον τύπο της ΠΑΥ, οι θεραπευτικές επιλογές παραμένουν οι ίδιες.

Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία είναι ζωτικής σημασίας

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι υπάρχει έγκαιρη διάγνωση και οι ασθενείς λαμβάνουν έγκαιρα θεραπεία, καθότι η ΠΑΥ επιδεινώνεται με την πάροδο του χρόνου και είναι ζωτικής σημασίας να επιβραδυνθεί η εξέλιξη της νόσου.

Η έγκαιρη διάγνωση έχει αποδειχθεί ότι συνδέεται με καλύτερες εκβάσεις. Ωστόσο, η ΠΑΥ είναι δύσκολο να διαγνωστεί. Μια βασική πρόκληση είναι ότι τα πρώιμα συμπτώματα (δύσπνοια, ζάλη και κόπωση) δεν είναι ειδικά για την ΠΑΥ και μπορεί εύκολα να γίνει σύγχυση με πολλά άλλα νοσήματα και παθήσεις.

Είναι σημαντικό να ξεκινήσει η  θεραπεία για την ΠΑΥ όσο το δυνατόν νωρίτερα. Η θεραπευτική αντιμετώπιση της  ΠΑΥ γίνεται από ιατρούς ειδικούς στη νόσο και μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη της . Παρότι δεν  υπάρχει ακόμα ίαση της ΠΑΥ, υπάρχουν θεραπείες που μπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη διαχείριση της νόσου.

Μαζί σου από την αρχή ως το τέλος της ΠΥ

Το Μαζί σου από την αρχή ως το τέλος της ΠΥ προσδιορίζει τη μακροχρόνια δέσμευσή μας και τη φιλοδοξία μας να βελτιώσουμε το επίπεδο φροντίδας.

Με τη διαρκή συνεργασία και επικοινωνία κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών, έχουμε επιτύχει πολλά και έχουμε να επιδείξουμε σημαντικές καινοτομίες στη θεραπευτική αντιμετώπιση και διαχείριση της ΠΥ. Αυτή είναι η υπόσχεσή μας σε ασθενείς, φροντιστές, γιατρούς και νοσηλευτές – είμαστε μαζί σας από την αρχή ως το τέλος της ΠΥ.

 

CP-192801/CMN/1120/001