Skip to main content

Search

Samenwerken met patiëntenorganisaties

Samenwerken met patiëntenorganisaties

"Wij geloven dat wij in de eerste plaats verantwoordelijk zijn jegens de artsen, verpleegkundigen, en patiënten, jegens de moeders en vaders en jegens alle anderen die onze producten en diensten gebruiken. Wij zijn verantwoordelijk jegens de gemeenschappen waarin wij leven en werken."

De waarden die aan de basis liggen van al onze beslissingen zijn opgenomen in Ons Credo. Ons Credo, of de ethische bedrijfscode, is ons moreel kompas en leidraad. Eenvoudig gesteld, het Credo daagt iedereen binnen Janssen uit om de behoeften en het welzijn van de mensen die we dienen altijd voorop te stellen. Janssen verbindt zich er dan ook volledig toe om kwalitatief hoogwaardige producten en diensten aan te bieden aan beroepsbeoefenaren, patiënten en hun gezinnen.

Janssen vindt het belangrijk om duidelijk inzicht te krijgen in alle aspecten van de patiëntenbehoeften. Om die reden wordt er niet alleen samengewerkt met artsen en apothekers, maar ook met patiëntenorganisaties. Zij spelen een belangrijke rol op het vlak van informatie aan en ondersteuning van patiënten. Als onderneming leren we van deze interactie. De interactie met patiënten helpt bij het ontwikkelen van nieuwe behandelingen maar ook bij het optimaal communiceren van relevante informatie over onze behandelingen.

Janssen wil er zorg voor dragen dat deze relaties en samenwerkingsverbanden functioneren volgens een aantal belangrijke principes, zoals wederzijds respect, kennis, integriteit, onafhankelijkheid en transparantie.

Internationale afspraken

Janssen volgt hierbij de beginselen van de in 2007 opgestelde “Code Of Practice On Relationships Between The Pharmaceutical Industry And Patient Organisations”. Deze code is tot stand gekomen door de European Federation Of Pharmaceutical Industry Associations in samenwerking met pan-Europese patiëntenorganisaties.

De hoofdelementen zijn de volgende:

  • Janssen waarborgt te allen tijde de onafhankelijkheid van patiëntenorganisaties, zowel wat betreft politieke strekking als wat betreft beleid en activiteiten.
  • Alle samenwerkingsverbanden tussen patiëntenorganisaties en Janssen zijn gebaseerd op wederzijds respect, waarbij de inzichten en beslissingen van elke partner gelijkwaardig zijn.
  • Janssen vereist niet dat een bepaald geneesmiddel wordt gepromoot, noch zullen patiëntenorganisaties zich hiertoe verbinden.
  • De doelstellingen en reikwijdte van elk samenwerkingsverband moeten transparant zijn.
  • Financiële en niet-financiële steun door Janssen wordt altijd duidelijk gerapporteerd op een openbaar toegankelijke website.
  • Janssen is voorstander van de brede financiering van patiëntenorganisaties uit verschillende instanties en vereist daarom bij ondersteuning van projecten in deze zin, dat de gelden die vanuit Janssen beschikbaar komen, slechts een beperkt gedeelte vormen van de totale begroting ervan
  • Ondersteuning in financiële zin aan patiëntenorganisaties, heeft te allen tijde een tijdelijk en projectmatig karakter

Om de samenwerking te vereenvoudigen, ontwikkelde Janssen een revisieproces waarin beschreven is welk type aanvragen vanuit patiëntenorganisaties wel en niet gehonoreerd worden en waarbij een multidisciplinaire commissie verzoeken tot financiering of samenwerking evalueert en goedkeurt. Verder maakt Janssen de financiering bekend van alle samenwerkingsprojecten met patiëntenorganisaties. Door de bijdragen elk kwartaal openbaar te maken, maakt Janssen zijn permanente betrokkenheid op het vlak van transparantie duidelijk. Behalve openbaarmaking op onze eigen website, worden in Nederland de bijdragen ook meegenomen in het Transparantieregister Zorg. Vanwege administratieve verschillen die te maken hebben met verschillen in contractdatum en betaaldatum, kunnen sommige ondersteuningen in dat register gelabeld zijn met een later kalenderjaar.

Onze bijdrage

Hieronder publiceren wij een overzicht van de patiëntenorganisaties die Janssen in Nederland steunden tot en met 2015. Vanaf 2016 zijn de financiële ondersteuningen door Janssen aan patiëntenorganisaties te vinden in het nationale Transparantieregister .

Patiëntenorganisaties

Projectomschrijving

Jaar

Les enfants terribles

Voorbereidingen voor het evenement ATLAS2018

2015

Psoriasis Vereniging Nederland

Wereld Psoriasis Dag ondersteuning

2015

Ypsilon

Workshop verbindende gesprekstechnieken, Pilot Psysalon, Studiedag, Ypsbul en Ypsilon Nieuws

2015

Nederlandse Diabetes Federatie

Seminar Diabeteszorg en structurele patiëntgerelateerde activiteiten en projecten

2015

Prostaatkankerstichting.nl

Landelijke bijeenkomst Prostaatkankerstichting

2015

VSOP

Symposium Date2Innovate

2015

Anoiksis

Project Veerkracht fabriek

2015

HVN

Vertaling van samenvatting onderzoek Positief Geluid naar het Engels

2015

NLV

Upgraden website met animaties en patiëntenverhalen

2015

HVN

diverse projecten 2015, zie projectplan

2015

Leven met Kanker

Ontwikkelingsfase en Pilot Serious Game "coping bij kanker"

2015

Prostaatkankerstichting.nl

Quickstart Brochures

2015

NVHP

Fietsen voor Stavanger

2015

NVHP

Creëren en promoten film over psoriasis

2015

Anoiksis

Upgrading website

2014

HVN

project Real World

2014

HVN

Ontmoetingsdag Adoptieouders met

2014

NDF

Contibution NDF

2014

Nederlandse Leverpatientenvereniging

Ondersteuning Nationale Hepatitisdag 20

2014

PFN

Boek 15 jaar PFN:

2014

Prostaatkankerstichting

Herziening introfilm PKS.

2014

PVN

Herdruk brochure behandelingen

2014

PVN Midden Nederland

donatie in natura: 100

2014

PVN/PFN

donatie in natura:

2014

Stichting Amyloïdose

ondersteuning totstandkoming brochure

2014

VSOP

Nationale Congres Zeldzame

2014

Ypsilon

Decentrale studiedagen; Project

2014

Ypsilon Midden-Brabant

Bijdrage aan de

2014

Anoiksis

Donatie 10 boeken "Alles

2014

HVN

Extra hoofdstuk aan

2013

Impuls

lotgenotencontactdag 2013

2013

LET

ondersteuning documentaire 'de

2013

NDF

Jaarcontributie structurele ondersteuning

2013

NFK

Beleidsproject Wegwijzer en

2013

NLV

Verenigingsblad NLVisie

2013

PFN

PFN Magazine 2013

2013

PKS

Landelijke patiëntendag

2013

PVN

Wereld Psoriasdag

2013

VSOP

Nationale Conferentie Zeldzame

2013

Ypsilon 2013

ondersteuning van 4 projecten

2013

Ypsilon Tilburg/Midden-Brabant

ondersteuning Nieuwsbrieven 2013

2013

Aids Fonds

ondersteuning documentaire over

2012

Alzheimer Nederland

Ondersteuning campagne 'help

2012

Anoiksis

aanschaf MC814N/

2012

Anoiksis

Ondersteuning van regionale

2012

Contactgroep Myeloom en Waldström Patiënten

Herziening Patiëntenboek

2012

Hiv Vereniging Nederland

Ondersteuning tbv ontwikkeling

2012

Hiv Vereniging Nederland

In natura ondersteuning 20

2012

Impuls

ondersteuning lotgenotencontactdag

2012

Les Enfants Terribles

Ontwikkeling van documentaire

2012

Les Enfants Terribles

Fnanciële ondersteuning

2012

Nederlandse Diabetes Federatie

Ondersteuning seminars over

2012

Nederlandse Leverpatiënten Vereniging

Totstandkoming van Zorgkatern

2012

NFK

ondersteuning brochure Werkwijzer

2012

Prostaatkankerstichting

Introductiefilm over prostaatkanker

2012

Prostaatkankerstichting

Beschikbaar stellen van

2012

Psoriasis Federatie Nederland

drukken van PFN

2012

Psoriasis Vereniging Nederland

Ondersteuning BeNe symposium

2012

Psoriasis Vereniging Nederland

Project PVN met

2012

Psoriasis Verening Nederland

Herdruk patiëntenbrochure

2012

Stichting ADHD

financiële ondersteuning

2012

Ypsilon Landelijk Bureau

3 projecten: vroeg begonnen,

2012

Ypsilon Midden-Brabant

Financiële ondersteuning

2012

Anoiksis

Implementatie Ervaringsspel

2011

Blue Ribbon

Bedrag betaald aan

2011

HIV vereniging Nederland

Ontwikkeling brochure "Positief

2011

Impuls

Symposium 6 april 2011

2011

Impuls

Europese Awareness Week

2011

Nationaal Hepatitis Centrum

Financiële ondersteuning

2011

NFK

Donatie van 30 boeken

2011

Ypsilon jaarsponsoring

Jaarsponsoring Ypsilon voor 3

2011

Ypsilon Midden-Brabant

Financiële ondersteuning

2011

Ypsilon Midden-Brabant

Ondersteuning in natura

2011

Alzheimer Nederland

Financiële ondersteuning

2010

Anoiksis

Gift van twee

2010

Anoiksis

Financiële ondersteuning

2010

HIV Lotgenotencontact

Financiële ondersteuning

2010

HIV Ver. Afd. Brabant

Financiële ondersteuning

2010

Impuls

Financiële ondersteuning

2010

Les Enfants Terribles

Financiële ondersteuning

2010

NVvHP

Financiële ondersteuning

2010

Patientendagen NPD

Financiële ondersteuning

2010

Psoriasis Vereniging Nederland

Financiële ondersteuning

2010

Stichting Alp d'HuZes

Financiële ondersteuning

2010

Ypsilon

Financiële ondersteuning

2010

Ypsilon

Financiële ondersteuning

2010

Ypsilon

Financiële ondersteuning

2010

Ypsilon Midden-Brabant

Financiële ondersteuning

2010

Ypsilon Midden-Brabant

Indirecte financiële

2010

Alzheimer Nederland

Ondersteunen awarenesscampagne om

2009

Anoiksis

Organisatie met als

2009

Borstkanker Vereniging Nederland

Ondersteuning aan alle

2009

GGZ Dijk en Duin

Patiëntenzorg aanbieden

2009

GGZ Drenthe

Ondersteunen tbv viering

2009

HIV Vereniging Nederland

Behartigen van belangen

2009

Impuls

Ondersteuning jaarlijks symposium

2009

Impuls

Ondersteuning landelijke lotgenotencontactdag

2009

NVvHP

Ontwikkelen van methode

2009

Psoriasis Vereniging Nederland

Belangen behartigen van

2009

St. Ondersteuning Dak- en Thuislozen

Dak-en thuisloze personen

2009

Stichting Akkoord en Maatschappelijk Steunsysteem

Organisatie met als

2009

Stichting Vechtgenoten

De organisatie stelt

2009

Young Ones (project van HIV Ver. Nederl.)

Jongeren met HIV

2009

Ypsilon

Het verbeteren van

2009

Ypsilon

Financiele ondersteuning voor

2009

Alzheimer Nederland

Ondersteunen awarenesscampagne om

2008

CCUVN (Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland)

Ondersteunen van de

2008

Contactgroep Kahler Patienten (CKP)

Ondersteunen van CKP

2008

Impuls

Ondersteuning jaarlijks symposium

2008

Impuls

Ondersteuning van brochures

2008

Nationaal Huidfonds

Ondersteuning van informatievoorziening

2008

NVvHP

Ondersteunen van een

2008

Stichting eerlijke geneesmiddelenvoorziening

Ondersteunen van de

2008

Stichting Huisjes

Drukken van folders

2008

Ypsilon

Ondersteunen van de

2008

Ypsilon Midden-Brabant

Ondersteunen van de

2008

Stichting bierbrouwerij de Prael

Ondersteuning van een

2007