Skip to main content

Search

Janssen mee in Europese samenwerking

Janssen mee in Europese samenwerking

De ontwikkeling van medicijnen is een dynamische zoektocht. Een cultuur van grensoverschrijdend samenwerken is nodig om dat potentieel ten volle te benutten. Samenwerkingen tussen onderzoekers van universiteiten en bedrijfsleven in Europa is nodig om dat potentieel ten volle te benutten. Het Europese Innovative Medicines Initiative (IMI) is zo’n waardevolle stap naar meer open samenwerkingen in het streven naar wetenschap van wereldklasse. Het IMI werd in 2008 opgericht door de Europese Commissie en de Europese Federatie van Farmaceutische Industrieën en Verenigingen (Efpia). Het biedt nieuwe perspectieven voor gezamenlijke innovatie in de sector. Enerzijds met als doel een sterkere samenwerking tussen industrie, academische wereld, biotechbedrijven, regelgevers, patiëntenorganisaties en NGO’s te bewerkstelligen. Anderzijds om de innovatie in de gezondheidszorg extra te stimuleren en op een hoger niveau te tillen.

Als neutrale partij richt het IMI zich vooral op de verbetering van de gezondheid en het welzijn van alle Europese burgers. Binnen IMI focussen partners samen op sleutelelementen in het onderzoek, zoals: een beter inzicht in ziekten, de identificatie van biomarkers voor de voorspelling, diagnose of behandeling van ziekten, de ontwikkeling van onderzoekstechnieken en nieuwe concepten met het oog op betere preventie- en behandelingsmogelijkheden. Ook de interacties met regelgevende instanties en patiëntenorganisaties zijn van cruciaal belang voor het succes van het IMI.

Het wetenschappelijk programma van IMI2 is vertaald in vijf therapeutische domeinen en sectoroverschrijdende thema’s. Ook Janssen participeert en investeert daarin in het kader van open innovatie. Binnen IMI2 werkt Janssen bijvoorbeeld samen op het gebied van neurodegeneratieve ziekten. Ook rond vaccinaties (ebola), diabetes en immunologische ziekten wordt know how gedeeld. We zijn bezig met collectieve kennisnetwerken en de uitwisseling van gegevens voor een verbeterde R&D-productiviteit.