Skip to main content

Search

Gezondheid voor iedereen

Gezondheid voor iedereen

Nog steeds zijn er wereldwijd veel mensen die geen toegang hebben tot betaalbare en kwalitatieve gezondheidszorg, omdat de sociale en economische omstandigheden waarin ze leven hen daarvoor niet de nodige middelen bieden. Daarom richtte Janssen Janssen Global Public Health (GPH) op. Deze groep van onderzoekers zoekt samen met anderen naar oplossingen voor de medische behoeften van kwetsbare gemeenschappen wereldwijd.

Om dit doel te bereiken werkt de Janssen Global Public Health langs vier lijnen:

  1. Onderzoek & ontwikkeling. De onderzoekslaboratoria van Janssen richten zich ook op de zogeheten ‘verwaarloosde tropische ziekten’ en het opheffen van acute medische zorgen in ontwikkelingslanden.
  2. Toegang. Door innovatieve prijsmodellen te ontwikkelen, zorgt Janssen voor betaalbare gezondheidszorg, ook in landen met beperkte financiële middelen.
  3. Samenwerking. Samen met wereldwijd  opererende gezondheidsinstanties ontwikkelt Janssen oplossingen om het leven van individuen, families en gemeenschappen te verbeteren.
  4. Educatie & preventie. Een nieuwe generatie van zorgmedewerkers en patiënten zelf ontvangt trainingen en onderwijs over ziekten en hoe daar als patiënt mee om te gaan.

Al die nieuwe geneesmiddelen en behandelingen daadwerkelijk beschikbaar maken voor patiënten met beperkte middelen, op een betaalbare en duurzame manier, is het uiteindelijke doel van Janssen GPH. Daarbij gaat de aandacht vooral naar ziekten die een grote impact hebben op de volksgezondheid, zoals tuberculose, hiv/AIDS en wormziekten.

Kijk hier voor meer informatie.