Skip to main content

Search

Geneesmiddel bloedkanker besproken bij Zorginstituut Nederland

Geneesmiddel voor de behandeling van bloedkanker van Janssen besproken bij Adviescommissie Pakket, Zorginstituut Nederland

Op 27 oktober heeft de Adviescommissie Pakket (ACP) een geneesmiddel van Janssen voor de behandeling van bloedkanker besproken in de vergadering. Het betreffende geneesmiddel, daratumumab, zit nu voor een nieuwe indicatie als combinatietherapie in de sluis en is door het Zorginstituut inhoudelijk beoordeeld.

De Wetenschappelijke Adviesraad van het Zorginstituut heeft geoordeeld dat daratumumab als combinatietherapie voor deze indicatie een meerwaarde heeft voor patiënten en daarmee een te verzekeren prestatie is. Wel is er discussie over de budgetimpact van daratumumab en de kosteneffectiviteit bij gebruik voor deze indicatie.

Omdat het geneesmiddel als combinatietherapie is opgenomen in de sluis, hebben patiënten bij deze indicatie vooralsnog geen aanspraak op dit middel. Janssen wil graag zo snel mogelijk in overleg gaan met het ministerie van VWS en, samen met belanghebbende veldpartijen, komen tot overeenstemming over de juiste inzet van dit geneesmiddel. Hierbij kunnen afspraken gemaakt worden over het waarborgen van gepast gebruik en over de prijs. Het doel is dat patiënten ook voor de betreffende indicatie zo snel mogelijk toegang krijgen tot daratumumab.