Skip to main content

Search

IBD opgekrast!

IBD opgekrast!

 

Grote impact, maar vaak onzichtbaar

Stel je eens voor: een ziekte die iedere dag grote impact op je leven heeft. Dat klinkt niet best, toch? Voor mensen met IBD (Inflammatory Bowel Disease, ofwel inflammatoire darmziekten) is dit de dagelijkse praktijk. Toch is hun ziekte aan de buitenkant vaak onzichtbaar. Bij Janssen willen we de impact van IBD op het leven van patiënten zichtbaar maken. Met onze campagne ‘IBD opgekrast!’ willen we laten zien hoe het leven van mensen met IBD kan veranderen wanneer hun ziekte zou verdwijnen. Zo blijven we aandacht vragen voor deze ziekte, net zolang tot IBD is opgekrast!

Wat is IBD?

IBD staat voor Inflammatory Bowel Disease: een verzamelnaam voor chronische ontstekingsziekten van de darm, waarvan de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa de meest voorkomende vormen zijn. Deze ziekten lijken op elkaar, maar ze zijn wel degelijk verschillend. Een belangrijk verschil is de locatie van de ontsteking: bij de ziekte van Crohn kan die overal in het spijsverteringskanaal voorkomen, bij colitis ulcerosa wordt alleen de dikke darm aangetast. Daarnaast vormen de ontstekingen bij colitis ulcerosa een aaneengesloten gebied, terwijl bij de ziekte van Crohn afwisselend gezonde en ontstoken plekken voorkomen. Bij beide ziekten ontstaan zweren, maar bij de ziekte van Crohn dringen die dieper in het darmweefsel door dan bij colitis ulcerosa. Bij de ziekte van Crohn kunnen behalve ontstekingen ook vernauwingen in de darm ontstaan: dit komt bij colitis ulcerosa zelden voor.1 

Zowel de ziekte van Crohn als colitis ulcerosa zijn immuungemedieerde ziekten. Dit betekent dat het afweersysteem de eigen gezonde cellen aanvalt omdat het die als lichaamsvreemd beschouwt. Hierdoor kunnen ontstekingen ontstaan en raken organen beschadigd. Het gevolg van deze beschadigingen zijn gezondheidsklachten als buikpijn, diarree, gewichtsverlies, koorts en extreme vermoeidheid. 

In Nederland lijden circa 80.000 mensen aan IBD. Jaarlijks komen er meer dan 300 jonge mensen met IBD bij en dat aantal stijgt.2 De ziekte wordt meestal op relatief jonge leeftijd ontdekt, tussen het vijftiende en dertigste levensjaar, en heeft daarmee met name een enorme impact op jongeren en jong volwassenen.

De impact van IBD

Aan veel mensen met IBD is op het eerste gezicht niet te zien dat ze ziek zijn, maar ze krijgen iedere dag te maken met de impact die IBD op hun leven heeft. Bij Janssen willen we die impact zichtbaar maken. Zo moeten mensen met IBD heel vaak naar het toilet, en vaak ook onverwacht. Dat betekent dat ze in de praktijk voortdurend in de buurt van een toilet moeten blijven:  dat kan in het dagelijks leven knap lastig zijn! Veel IBD-patiënten kampen daarnaast met hevige vermoeidheid, wat hen belemmert de dingen te doen die ze graag zouden willen. Dit kan zijn weerslag hebben op hun werk, maar zeker ook op hun privéleven: een mooie reis maken is daarvan een goed voorbeeld. Ook een avondje lekker uit eten is voor hen niet vanzelfsprekend, omdat ze hun dieet vaak ingrijpend moeten aanpassen.

IBD opgekrast!

Afhankelijk zijn van een toilet, vermoeidheid, moeilijk kunnen reizen, steeds oppassen met eten… allemaal beperkingen die het dagelijks leven van deze patiënten ernstig kunnen verstoren.

Omdat we ons bij Janssen bewust zijn van de uitdagingen die er nog altijd zijn, zetten we ons elke dag in om IBD te laten opkrassen. Dit doen we door te blijven zoeken naar innovatieve therapieën om IBD de baas te worden, maar ook door patiënten te ondersteunen met informatiemateriaal. Bovenal vinden we het van belang om aandacht te blijven vragen voor deze relatief onbekende en onzichtbare ziekten.

Help jij ons mee om IBD onder de aandacht te brengen? Praat met ons mee! Deel je verhaal via social media en gebruik daarbij #IBDopgekrast.