Skip to main content

Search

Janssen versterkt samenwerking met Radboud Universiteit en Radboudumc

Janssen versterkt samenwerking met Radboud Universiteit en Radboudumc

Door samen te werken kunnen we patiënten meer en zelfs betere innovatieve oplossingen en behandelingen bieden.

Nijmegen, 12 maart 2019 – Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag B.V. en Janssen Vaccines & Prevention B.V. versterken de banden met de Radboud Universiteit en het Radboudumc. Zij tekenden vandaag een intentieverklaring, met als doel onderzoekers in staat te stellen om hoogstaand academisch innovatief onderzoek te koppelen aan de vertaalcapaciteiten van de industrie. De ambitie is om biomedisch, farmaceutisch en klinisch onderzoek zo sneller beschikbaar te maken voor de patiënt.

Zowel Janssen als Radboud zijn koplopers in innovatieve gezondheidszorg. In het sterke life sciences ecosysteem in de Benelux is het een gedeelde ambitie om deze regionale innoverende krachtbron van wereldklasse te zijn en te blijven. De bundeling van krachten die door deze samenwerking ontstaat, moet de toegang tot innovatie voor onze patiënten versnellen.

“We krijgen in steeds hoger tempo nieuwe inzichten over ziekten. Die kennis willen we zo snel mogelijk ten goede laten komen aan zo veel mogelijk patiënten. Intensieve samenwerking met Janssen vanuit Radboudumc en Radboud Universiteit vergroot die mogelijkheden”, aldus Han van Krieken, rector magnificus van de Radboud Universiteit.

De intensievere samenwerking tussen de partijen is onder meer gericht op:​ 

  • wetenschappelijk onderzoek en stimuleren van talent, onder andere op het gebied van oncologie en immunologieontwikkeling

  • moleculen/producten/platforms

  • technologie en licentiemogelijkheden

  • digitale gezondheid

  • klinische activiteiten

  • duurzame beschikbaarheid van geneesmiddelen

  • bredere innovatie-ecologie van gezondheidszorgsysteem

"Door een intensieve samenwerking met Radboud aan te gaan, zijn we beter in staat om mogelijk veelbelovende projecten te identificeren. Er is een unieke synergie tussen onderzoek, zorg en valorisatie, zowel binnen Radboud als Janssen”, zegt Bart van Zijll Langhout, Lead Janssen Campus Nederland. “Dergelijke samenwerking komt ook de Nederlandse gezondheidszorg ten goede en stimuleert van daaruit wereldwijde innovatie.”

“Radboud is sterk gericht op persoonsgerichte en innovatieve patiëntenzorg. Onze samenwerking creëert een stimulerende omgeving van creatieve interactie. Door elkaar te versterken op uiteenlopende domeinen kunnen we patiënten nog meer en zelfs betere innovatieve oplossingen en behandelingen bieden", stelt Sonja Willems, Managing Director Janssen Benelux.

Over Radboud Universiteit

De Radboud Universiteit is een brede, internationaal georiënteerde onderzoeks-universiteit. Samen met het Radboudumc ontstaat een intellectueel klimaat dat medewerkers en studenten inspireert om een relevante bijdrage te leveren aan belangrijke maatschappelijke thema’s. De Radboud Universiteit heeft ruim 22.000 studenten (14.200 bachelor, 7.941 master). Zij stimuleert haar afgestudeerden verantwoordelijke posities in een steeds internationaler wordende samenleving te willen innemen. Het maatschappelijke profiel van de universiteit is dynamisch en gericht op belangrijke ontwikkelingen in de maatschappij.

Over Radboudumc

Radboudumc heeft als missie ”to have a significant impact on healthcare” en wil dat bereiken door de meest persoonsgerichte en innovatieve patiëntenzorg te verlenen, baanbrekend medisch wetenschappelijk onderzoek te verrichten en inspirerend onderwijs aan te bieden.

Over Janssen

Bij Janssen werken we aan een toekomst waarin ziektes tot het verleden behoren. Wij zijn de 'Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson' en we zetten ons dagelijks in om patiënten waar ook ter wereld een betere toekomst te bieden. Dat doen we door ziektes te bestrijden met wetenschappelijk onderzoek, de toegang tot geneesmiddelen te verbeteren en met passie hoop te creëren. Onze focus ligt op de medische domeinen waar we het grootste verschil kunnen maken, zoals cardiovasculaire & metabole ziekten, immunologie, infectieziekten & vaccins, neurowetenschappen, oncologie en pulmonale hypertensie. Janssen Vaccines & Prevention B.V. (Leiden), Janssen Pharmaceutica NV (Beerse, België) en Janssen-Cilag B.V. (Breda) zijn onderdeel van de 'Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson'.