Skip to main content

Search

Nieuwe indicatie leukemiemiddel van Janssen in sluis

Nieuwe indicatie leukemiemiddel van Janssen in sluis 

De minister van VWS heeft in haar brief aan de Tweede Kamer van 7 april 2016 aangekondigd om ibrutinib voor de eerstelijnsbehandeling van chronische lymfatische leukemie (CLL), in de sluis te gaan plaatsen zodra deze indicatie geregistreerd is. Dit betekent dat er voor deze patiënten vooralsnog geen aanspraak op ibrutinib zal bestaan bij deze indicatie.

Janssen zal in overleg gaan met het ministerie van VWS en zich, samen met belanghebbende veldpartijen, blijven inzetten om tot overeenstemming te komen. Hierbij kunnen bijvoorbeeld afspraken gemaakt worden over het waarborgen van gepast gebruik en over de prijs van het geneesmiddel. Het doel blijft dat patiënten ook voor de eerstelijnsbehandeling van CLL zo snel mogelijk toegang krijgen tot ibrutinib.

Janssen betreurt het besluit van de minister omdat het ons initiatief doorkruist om met veldpartijen tot decentrale afspraken (waar deze nieuwe indicatie onderdeel van was) te komen. Wij blijven van mening dat decentrale oplossingen te prefereren zijn boven centrale afspraken met het ministerie van VWS, zoals deze sluisconstructie. Door concrete afspraken te maken met veldpartijen, zoals zorgverzekeraars en ziekenhuizen, over de inzet en bekostiging van nieuwe geneesmiddelen wordt naar onze mening de toegang voor patiënten sneller en beter gewaarborgd. Bovendien is dit in lijn met het vaste beleid van de minister van VWS om de inkoop van zorg aan de veldpartijen over te laten.