Skip to main content

Search

Ondertekening green deal

Janssen Nederland zet stap op weg naar een kleinere ecologische footprint

Ik zie het als onze verantwoordelijkheid om ons op een duurzame manier in te zetten voor een gezonde toekomst.

Bart van Zijll Langhout

Hoofd Janssen Campus Nederland

Breda, 10 oktober 2019 – Farmaceutisch bedrijf Janssen Nederland ondertekent vandaag de Green Deal Duurzame Zorg en zet daarmee een belangrijke vervolgstap op weg naar verduurzaming van de zorgsector. Al meer dan 130 partijen sloten zich aan bij deze deal om structureel te werken aan duurzame zorg.

Met R&D en productiefaciliteiten in Leiden is Janssen een belangrijke partij op het gebied van de ontwikkeling, productie en distributie van geneesmiddelen in Nederland. Tegenover die aanwezigheid staat ook een verantwoordelijkheid, vindt Bart van Zijll Langhout, Hoofd Janssen Campus Nederland. “Ik zie het als onze verantwoordelijkheid om ons op een duurzame manier in te zetten voor een gezonde toekomst. Die verantwoordelijkheid uit zich in concrete projecten om duurzamer te werken, maar we gaan ook verder dan dat. Zo kijken wij op een holistische manier naar de impact van onze medicijnen, gedurende hun hele levenscyclus, op de gezondheid van de patiënt en op diens leefomgeving.”

Met de ondertekening van de Green Deal Duurzame Zorg bevestigt Janssen de inspanningen die zij doet om CO2-emissie terug te dringen, circulair te werken, medicijnresten in het milieu zo veel mogelijk te voorkomen en om een gezonde leefomgeving binnen en buiten zorginstellingen te creëren.

Duurzaamheid is stevig verankerd in het credo van het moederbedrijf van Janssen, Johnson & Johnson. In dit credo committeert het bedrijf zich expliciet aan het beschermen van het milieu. Bij Janssen reikt dat commitment van relatief kleine veranderingen, zoals het overgaan op 100% LED verlichting in een productiefaciliteit in Leiden, tot grote veranderingen, zoals het centraliseren van de gehele distributie van geneesmiddelen in Europa, wat leidt tot minder verspilling én minder gebruik van verpakkingsmateriaal.

De Green Deal Duurzame Zorg is een initiatief van brancheorganisaties binnen de curatieve zorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg en hun individuele leden. Zij namen dit initiatief naar aanleiding van het succes van de eerste Green Deal Zorg, die gericht was op het verduurzamen van zorginstellingen als ziekenhuizen. Janssen is met de ondertekening van de Green Deal Duurzame Zorg een van de koplopers binnen de farmaceutische industrie en sluit zich daarmee aan bij de ambitie van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen om de gehele levenscyclus van geneesmiddelen te verduurzamen. Ruim 130 zorgpartijen sloten zich al aan bij de Green Deal Duurzame Zorg. Vandaag worden de nieuwe partners bekend gemaakt die de Green Deal Duurzame Zorg gaan ondertekenen.

Over Janssen

Bij Janssen werken we aan een toekomst waarin ziektes tot het verleden behoren. Wij zijn de 'Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson' en we zetten ons dagelijks in om patiënten waar ook ter wereld een betere toekomst te bieden. Dat doen we door ziektes te bestrijden met wetenschappelijk onderzoek, de toegang tot geneesmiddelen te verbeteren en met passie hoop te creëren.

Onze focus ligt op de medische domeinen waar we het grootste verschil kunnen maken, zoals cardiovasculaire & metabole ziekten, immunologie, infectieziekten & vaccins, neurowetenschappen, oncologie en pulmonale hypertensie.